Loading

 

รอมฎอน

คืนลัยละตุลก็อดรฺ

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับคืนลัยละตุลก็อดรฺ อธิบายความประเสริฐของปฏิบัติอิบาดะฮฺในค่ำคืนนี้ พร้อมทั้งกระตุ้นและสนับสนุนในขวนขวายลัยละตุลก็อดรฺในช่วงสิบวันสุดท้าย ของเราะมะฎอน

คุณูปการของการถือศีลอด

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การเศาะละวาตและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอันใดสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์...

หนึ่งวันกับกิจวัตรในเดือนเราะมะฎอน

ละหมาดศุบหฺ
ให้กล่าวตามการอะซาน(ทุกประโยค ยกเว้นเมื่อรับประโยค “หัยยะอะลัศเศาะลาฮฺ” กับ “หัยยะอะลัลฟะลาหฺ” ให้กล่าวว่า

(??? ?????? ????? ??????? ????? ??????)

(อ่านว่า ลาเหาละ วะลา กุว์วะตะ อิลลา บิลลาฮฺ)

รวมฟัตวาอุละมาอ์ว่าด้วยการถือศีลอดและเดือนเราะมะฎอน

(1) - จะทราบได้อย่างไรว่าเริ่มเข้าสู่เดือนรอมฎอน?

ถาม : เราจะทราบได้อย่างไรว่าเข้าสู่เดือนรอมฎอน?

ตอบ : ด้วย 2 วิธี คือ
1- มองเห็นเดือน ดังที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสไว้ว่า

ดุอาอฺในเดือนรอมฎอน

1. ดุอาอฺละศีลอด

?????? ???????? ???????????? ????????? ???????? ???????? ??? ????? ?????

คำอ่าน "ซะฮะบัซ เซาะมะอุ วับตัลละติลอุรูก วะษะบาตัลอัจญ์รุ อินชาอัลลอฮฺ"

ละหมาดตะรอวีหฺ

ความประเสริฐ
การละหมาดกลางคืนเป็นอิบาดะฮฺที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชาติอิสลาม มุสลิมคือผู้ที่ฟื้นฟูช่วงกลางคืนด้วยการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ไม่เหมือนคนอื่นที่มักใช้ช่วงกลางคืนเพื่อความสนุกสนานหรือนอนหลับ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงทำให้กลางคืนเป็นเสมือนเครื่องอาภรณ์และเป็นเวลาส่วนตัว ดังที่พระองค์ตรัสว่า

การอิอฺติกาฟ

การอิอฺติกาฟคือ การพำนักอยู่ในมัสญิดเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺด้วยวิธีการที่เฉพาะ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

ความเข้าใจของการอิอฺติกาฟ
การอิอฺติกาฟคือ การกักตัวเองเพื่ออิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ตัดขาดความสัมพันธ์กับมนุษย์ และปล่อยใจให้ว่างจากทุกสิ่งที่ทำให้หันเหออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺ

ค่ำคืนลัยละตุลก็อดรฺ

1. ความหมายของอัลก็อดรฺ
อัลก็อดรฺในด้านภาษาสื่อถึงความหมายต่างๆ ดังนี้
  - หมายถึง จำนวน หรือความมากมาย (?????? ???????)
  - หมายถึง ระดับและเกียรติ (??????)
  - หมายถึง คุณค่าและราคา (??????)
  - หมายถึง ความประเสริฐ (?????)
  - หมายถึง สถานะ (??????)
  - หมายถึง ความสามารถและพละกำลัง (อำนาจ) (?????? ??????)
  - หมายถึง ความยิ่งใหญ่ (??????)
  - หมายถึง การจำแนกและชี้ขาด (????? ??????)

รอมฎอน ชัยฏอนถูกล่าม

"รอมฎอน" คือเดือนที่เป็นวาระพิเศษและมีความสำคัญมากที่สุดในรอบปี เป็นเดือนแห่งการเพิ่มพูนความดีและลบล้างความผิด เดือนแห่งการอภัยโทษและ ปลดปล่อยจากไฟนรก เดือนที่ประตูสวรรค์ทั้งหมดจะถูกเปิดและประตูนรกทั้งหมดจะถูกปิด เดือนที่เหล่าชัยฏอน มารร้ายจะถูก ล่ามและพันธนาการ เดือนที่มีคืนลัยละ ตุ้ลก้อดรฺ ราตรีแห่งเกียรติยศวึ่งประเสริฐและเลิศกว่า 1,000 เดือน

การถือศีลอดสำหรับฉันและฉันจะตอบแทนเอง

บทนำ

???? ?????? ??? ??????? ??????????? ???????????? ?????? ????? ?? ????? ????????? ???? ???????? ?????????. ??? ?????? ???? ??? ?????? ?? ???? ?????? ??? ?????? ?? ? ??????? ?? ?? ??? ??? ???? ?????? ?? ????? ?? ??????? ???? ???????? ?????? ??????? . ????? :

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).