Loading

 

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

การอิอฺติกาฟ

การอิอฺติกาฟคือ การพำนักอยู่ในมัสญิดเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺด้วยวิธีการที่เฉพาะ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

ความเข้าใจของการอิอฺติกาฟ
การอิอฺติกาฟคือ การกักตัวเองเพื่ออิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ตัดขาดความสัมพันธ์กับมนุษย์ และปล่อยใจให้ว่างจากทุกสิ่งที่ทำให้หันเหออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺ

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).