Loading

 

ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย

ความประเสริฐของการอะซาน และการละหมาดญะมาอะฮฺ

บรรยายโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org ว่าด้วยหลักฐานต่างๆ ที่พูดถึงความสำคัญของการละหมาด การอะซาน และการละหมาดญะมาอะฮฺ จากอัลกุรอานและหะดีษ

เทป1

คืนลัยละตุลก็อดรฺ

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับคืนลัยละตุลก็อดรฺ อธิบายความประเสริฐของปฏิบัติอิบาดะฮฺในค่ำคืนนี้ พร้อมทั้งกระตุ้นและสนับสนุนในขวนขวายลัยละตุลก็อดรฺในช่วงสิบวันสุดท้าย ของเราะมะฎอน

มาร่วมต้อนรับเราะมะฎอน

บรรยายโดยอาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย จากวิทยุวามีย์ เพื่อการต้อนรับเราะมะฎอนด้วยการปฏิบัติอะมัลต่างๆ พร้อมอธิบายถึงความประเสริฐของเดือนนี้โดยสรุปอย่างคร่าวๆ

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).