Loading

 

อับดุลเราะมัน เจะอารง

การให้ชีวิตและการกตัญญูรู้คุณ

พระองค์อัลลอฮ์ ทรงสร้างมนุษย์คนแรกบนพื้นโลกนี้จากธาตุดิน ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในหลายที่ในอัลกุรอาน เช่น ในอายะฮ์ความว่า

منْها خلقْناكُم وفيها نعيدُكُم ثمَّ نُخرِجُكُم تارةً أُخْرى (طه/55)

ความสำคัญของ 10 วันแรกเดือนซุลฮิจญะฮ์

ท่านที่มีโอกาสสามารถต้อนรับ 10 วันแรกของเดือนญุลฮิจญะฮ์นับว่าโชคดีได้รับความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺประการหนึ่ง เพราะมีมุสลิมหลาย ๆท่านที่ถือศีลอดแล้วแต่ไม่มีโอกาสเฉลิมฉลองกับวันอีดิ้ลฟิฏรีย์ และมีหลาย ๆคนที่มีโอกาสเฉลิมฉลองอีดิ้ลฟิฏรีย์ แต่ไม่มีโอกาสต้อนรับวันอีดิ้ลอัฏฮา

ยังไม่ถึงเวลากลัวอัลลอฮ์ หรือ...!

ในอัล-กุรอานได้มีอายะฮ์หนึ่งที่ผู้ไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่อ่านแล้วทำให้เขาสำนึกตัว ยอมรับความผิดพลาด ความไม่แยแสต่อหน้าที่ ผู้ที่หลงลืมอ่านแล้วจะตื่นตัว ผู้ที่เคยกระทำความผิดอ่านแล้วจะไม่ยอมหวนกลับปฏิบัติอีกแล้ว นั่นคืออายะฮ์ทีความว่า

การถือศีลอดสำหรับฉันและฉันจะตอบแทนเอง

บทนำ

???? ?????? ??? ??????? ??????????? ???????????? ?????? ????? ?? ????? ????????? ???? ???????? ?????????. ??? ?????? ???? ??? ?????? ?? ???? ?????? ??? ?????? ?? ? ??????? ?? ?? ??? ??? ???? ?????? ?? ????? ?? ??????? ???? ???????? ?????? ??????? . ????? :

อายะฮ์มักกียยะฮ์ และ อายะฮ์มะดะนียะฮ์

มนุษย์ทุกชนชาติได้รักษาวัฒนธรรมด้านความคิดและวิชาการของตนเองเป็นอย่างดี ในขณะที่ประชาชาติอิสลามถือว่าเป็นชนชาติอันดับแรก ในการรักษาวัฒนธรรมด้านความคิดและวิชาการของตนเอง เหตุผลเพราะว่าบรรดาเศาะหาบะฮ์ (ผู้ที่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับท่านเราะซูล ) บรรดาตาบิอีน(ผู้ที่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับบรรดาเศาะหาบะฮ์) และบรรดาผู้ตามหลังทั้งหลายได้จดจำอายะฮ์ที่ประทานลงมายังท่านเราะซูล ว่าประทานมายังสถานที่ใด และในเวลาใดอย่างแม่นยำและละเอียดพอสมควร ทำให้ผู้ศึกษาได้รับประโยชน์และตระหนักถึงเทคนิคในการเผยแผ่คำสอนของอิสลาม และขั้น

ประโยชน์ของการเรียนรู้อายะฮ์มักกิยยะฮ์และอายะฮ์มะดะนิยยะฮ์

บรรดาอายาตอัลกุรอานที่ประทานลงมายังท่านเราะซูล ทั้งในช่วงที่ท่านอาศัยอยู่ที่นครมักกะฮ์และในช่วงที่ท่านได้อพยพไปอาศัย อยู่ที่ ณ นครมะดีนะฮ์ช่วงที่ 2 อายาะฮฺ(โองการ)ทั้งหมดประกอบด้ว 30 ภาค(ญุซฺอ) ในจำนวน 114 บท(ซูเราะฮ์) และมีอายะฮ์ทั้งหมดหกพันสองร้อยกว่าอายะฮ์ การนับอายะฮ์มีมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันตามการจัดวรรคตอน แต่เนื้อหาถ้อยกระทงความ ทุก ๆประโยค ทุกคำตรงกันหมด มิได้มีข้อความมากน้อย หรือผิดแผกแตกต่างกันประการใด

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).