Loading

 

การปกครอง

แนวทางเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารบ้านเมืองและป้องกันการเกิดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ศึกษากรณีวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าหลวงในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัร

การกำหนดแนวทางเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารบ้านเมืองและป้องกันการเกิดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างชนชั้นเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนทั่วไป ศึกษากรณีวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงประจำมณฑล ในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุมัร บิน อัล–ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ (ฮ.ศ. 13-23 / ค.ศ. 634-644)

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).