Loading

 

อะกีดะฮฺ

อุมมะตัน วะสะฏอ

อุมมะตัน วะสะฏอ

 

 

  นิยาม  

       อุมมะตันวะสะฏอเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺประการหนึ่งที่ทรงมอบให้แก่ประชาชาติของนบีมุฮัมมัด  ผู้เป็น “ค็อยรุอุมมะฮฺ” (ประชาชาติที่ดีเลิศ) ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นสักขีพะยานต่อมนุษยชาติทั้งบนบนโลกนี้และวันอาคิเราะฮฺ
 

อัลลอฮฺ ตรัสว่า

พระผู้ทรงสร้างเพียงผู้เดียว

พระผู้ทรงสร้างเพียงผู้เดียว

 

พระผู้ทรงสร้างเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่คู่ควรแก่การทำอิบาดะฮฺ....
 

ผลพวงจากการศรัทธาต่อตาชั่ง

ผลพวงจากการศรัทธาต่อตาชั่ง

 ส่วนหนึ่งของผลพวงจากการศรัทธาต่อตาชั่งการงานต่าง ๆ นั้น มีดังนี้

 

           ประการที่หนึ่ง ความขะมักเขม้นในการทำอิบาดะฮฺและรีบเร่งในการทำความดีต่าง ๆ หากผู้ใดที่ความดีของเขามีมากกว่าความชั่ว เขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จและได้รับชัยชนะ
 

อัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่า  
 

“ดังนั้น ผู้ใดตาชั่งของเขาหนัก เขาก็จะมีชีวิตที่ผาสุข และส่วนผู้ที่ตาชั่งของเขาเบา ที่พำนักของเขาก็คือเหวลึก (ฮาวิยะฮฺ)

ผู้ศรัทธาต้องน้อมรับคำสั่งอัลลอฮฺและเราะสูล

ผู้ศรัทธาต้องน้อมรับคำสั่งอัลลอฮฺและเราะสูล

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

            อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อเป็นแนวทางให้แก่เรา และเพื่อให้เราปฏิบัติตาม พระองค์ตรัสว่า

ท่าทีของมุสลิมที่มีต่อ “ฟิตนะฮฺ” ที่เกิดขึ้น

 ท่าทีของมุสลิมที่มีต่อ “ฟิตนะฮฺ” ที่เกิดขึ้น

มาเข้าใจพระนามของอัลลอฮฺ “อัล-หะกีม” กันเถิด

มาเข้าใจพระนามของอัลลอฮฺ “อัล-หะกีม” กันเถิด

           

อัลลอฮฺได้ตรัสในสูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ  โองการที่  180  

ความว่า “อัลลอฮฺทรงมีพระนามอันวิจิตรยิ่ง ดังนั้น พวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเถิด  และพวกเจ้าจงเลี่ยงจากบรรดาผู้ที่เบี่ยงเบนพระนามของพระองค์  แล้วพวกเขาจะได้รับการตอบแทนจากสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติ“ (อัล- อะอฺรอฟ  : 180)

ละกุมดีนุกุมวะลิยะดีน

ละกุมดีนุกุมวะลิยะดีน

 

          ท่านอบูฮาติม อั้รรอซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ ได้กล่าวไว้หนังสือตัฟซีรของท่าน ความว่า “ รายงานจาก ซะอี้ด อิบนิ มีนา ผู้เป็นทาสของ อบิ้ลบัคตะรีย์ ได้กล่าวไว้ว่า อั้ลวะลี้ด อิบนุ มุฆีเราะฮฺ ,อั้ลอ้าส อิบนุ วาอิ้ล , อั้สวัด อิบนุ้ล มุตต่อลิบและ อุมัยยะฮฺ อิบนุ ค่อลัฟ ได้มาพบกับท่านร่อซูลุ่ลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม แล้วพากันพูดขึ้นว่า 

ฮัจญ์ และผลดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ศรัทธา

ฮัจญ์ และผลดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ศรัทธา

 

เรียบเรียงโดย  อบูชีส

 

อัต-ตะวักกุล การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ

อัต-ตะวักกุล  การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ

 

            มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิของอัลลอฮฺ ขอการประทานพรและความสันติมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ข้าขอปฏิญานว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมหมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

การหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ

การหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ

           ส่วนการหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺนั้น คือการที่คนคนหนึ่งเกิดความท้อแท้สิ้นหวังที่จะได้ความความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ และไม่มีความหวังว่าพระองค์จะทรงอภัยและเมตตาเขา ซึ่งกรณีนี้ตรงกันข้ามกับการรู้สึกว่ารอดพ้นปลอดภัยจากการทดสอบของอัลลอฮฺ ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ล้วนเป็นบาปใหญ่
 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า

 

﴿ قَالَ وَمَن يَقۡنَطُ مِن رَّحۡمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ٥٦ ﴾ [الحجر: ٥٦]

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).