Loading

 

สารัตถะ

12 ประตูแห่งความดีในเดือนรอมฎอน

12 ประตูแห่งความดีในเดือนรอมฎอน

القسم العلمي بدار الوطن :รวบรวมโดย

          แท้จริงอัลลอฮฺ  ได้ทรงทำให้เดือนรอมฎอนมีลักษณะเฉพาะด้วยกับคุณลักษณะพิเศษที่ยิ่งใหญ่ นั่นก็คือ การที่บรรดาอามั้ลที่ดีทั้งหลายจะถูกตอบแทนด้วยการเพิ่มผลบุญทวีคุณ และพระองค์ตอบแทนโดยไม่สามารถคำนวณนับได้ และด้วยเหตุนี้เรารักที่จะกล่าวตักเตือนให้พี่น้องของเราได้รู้ถึงบรรดาประตูความดีเหล่านี้ในเดือนอันมีเกียรติ

เราะมะฎอนกับการตะดับบุรอัลกุรอาน

เราะมะฎอนกับการตะดับบุรอัลกุรอาน

 

ในบางครั้ง คนเราอาจจะพบกับบางช่วงโอกาสสำคัญที่เขาสามารถจะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จได้ ซึ่งบางอย่างที่ว่านั้นเขาอาจจะทำให้สำเร็จในช่วงเวลาอื่นไม่ได้

หรือบางทีมนุษย์เราก็อาจจะตั้งความหวังว่าจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จ แต่ก็ไม่ประสบกับโอกาสที่จะทำให้บรรลุตามที่หวังไว้แม้ว่าจะใช้เวลาทั้งชีวิตก็ตาม

คิดบวก Positive Thinking

“สายตาที่พอใจมักมองความบกพร่องในตัวคนรักไม่เห็น

ส่วนสายตาที่อาฆาตมักจะคุ้ยแต่ความบกพร่องของศัตรู”

............................................กวีอาหรับ...........

 

แก่นแท้ของมุสลิมและวิถีการดำเนินชีวิต

พี่น้องในหนทางแห่งอัลลอฮฺทุกท่าน...

ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน

สุขสันต์วันอีด

สำหรับทุกๆ ประชาชาติจะมีวันอีด(วันรื่นเริง) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ในวันดังกล่าวนั้นเองที่จะทำให้พวกเขาได้รื่นเริงและสุขสันต์กัน สำหรับวันอีดหรือวันรื่นเริงของเรานั้น มันคือวันที่ได้ผนวกไว้ด้วยความศรัทธา จรรยามารยาท และปรัชญาในการใช้ชีวิตของประชาชาตินี้เอาไว้ด้วย เพราะวันรื่นเริงบางประเภทของคนบางกลุ่มนั้นเป็นวันรื่นเริงเฉลิมฉลองที่คิดค้นขึ้นโดยสติปัญญาของมนุษย์ซึ่งห่างไกลและแตกต่างสิ้นเชิงจากแนวทางแห่งวิวรณ์(วะหฺยู)ของพระผู้เป็นเจ้า ในขณะที่ “วันอีดิลฟิฏรฺและวันอีดิลอัฎฮา” นั้น คือวันรื่นเริงที่มาจากอัลลอฮฺ ตะอาลา ซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญญัติแก่ประชาชาติอิสลาม ตามที่ทรงได้

ร้ายกาจสิ้นดี!

ความผิดครั้งแรกในจักรวาล เกิดขึ้นหลังจากที่พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างมนุษย์ เป็นความผิดที่กลายมาเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราจนถึงทุกวันนี้ และตลอดไปจนกว่ามวลมนุษย์จะกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นของพวกเขาอีกครั้ง เหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นลิขิตแห่งอัลลอฮฺที่ประสงค์จะให้ “กฎ” ข้อนี้ดำเนินอยู่กับมนุษย์บนโลก ตราบเท่าที่เผ่าพันธุ์ของพวกเขาสามารถดำรงอยู่ได้

ฮัจญ์มับรูรฺ องค์รวมแห่งสาสน์สันติภาพ

อัลลอฮฺตรัสไว้ความว่า “และสิทธิของอัลลอฮฺที่มีแก่มนุษย์นั้น คือการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ บัยติลลาฮฺ สำหรับผู้ที่มีความสามารถเดินทางได้” (3/97)

คำนิยมโดย ดร. มุฮัมมัด ยูซุฟ มูซา

การติดต่อเชื่อมโยงระหว่างฟากฟ้าเบื้องบนกับโลกหล้าเพื่อปฏิบัติภารกิจแห่งสาสน์หนึ่งของเอกองค์อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงสุด ที่ถูกส่งมายังปวงบ่าวผู้ต้องการทางนำและการชี้แนะจากพระองค์ นับเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่สำคัญยิ่ง และเป็นสิ่งเหนือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติทั่วไปที่รูปแบบมักถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากในภาวะคับขันหรือเพื่อเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญที่สุดตามความประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงพลานุภาพและทรงรอบรู้ยิ่งเท่านั้น เพราะปรากฏการณ์ใด ๆ ในโลกนี้ จะไม่เกิดขึ้น เว้นแต่มีสาเหตุที่มาที่ไปและมีเป้าหมายท

คำนิยมโดย ซัยยิด กุฏบ์

สิ่งที่เป็นความต้องการสูงสุดของประชาชาติมุสลิมในภาวะปัจจุบันคือต้องการบุคคลที่สามารถเรียกคืนความเชื่อมั่นต่อตนเอง และทำให้พวกเขารู้สึกวางใจและภูมิใจในอดีต พร้อมปลุกความหวังอันเต็มเปี่ยมต่ออนาคตข้างหน้า ต้องการผู้เชิญชวนพวกเขาให้เกิดความศรัทธาอย่างลึกซึ้งต่อศาสนาที่นับถืออยู่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว พวกเขายังคงสับสนและไม่เข้าถึงแก่นสารของศาสนา เพราะพวกเขาเป็นเพียงมุสลิมด้วยการสืบทอดทางทายาทมากกว่าด้วยการศึกษาเข้าใจอิสลามอย่างแท้จริง

โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม

"หนังสือ โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม  เขียนโดยท่านซัยยิด อะบู อัลหะซัน อาลี อัล-นัดวีย์ นับเป็นหนังสือทรงคุณค่าที่สุดที่ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวเท่าที่ข้าพเจ้าเคยอ่านมานับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ... มุสลิมทุกคนซึ่งอ่านหนังสือเล่มนี้ ย่อมรู้สึกเศร้าโศกเสียใจต่อความบกพร่องของตนเองในอดีต แต่ในขณะเดียวกัน ก็สามารถปลุกเร้าวิญญาณแห่งความรู้สึกเป็นเกียรติต่อ สิ่งที่ได้รับ และวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นใฝ่หาภาวะการนำที่สูญเสียไป" (คำนิยมโดย ...

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).