Loading

 

อุวัยฎ์ บิน หะมูด อัลอัฏวีย์.ซุฟอัม อุษมาน

เราะมะฎอนกับการตะดับบุรอัลกุรอาน

เราะมะฎอนกับการตะดับบุรอัลกุรอาน

 

ในบางครั้ง คนเราอาจจะพบกับบางช่วงโอกาสสำคัญที่เขาสามารถจะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จได้ ซึ่งบางอย่างที่ว่านั้นเขาอาจจะทำให้สำเร็จในช่วงเวลาอื่นไม่ได้

หรือบางทีมนุษย์เราก็อาจจะตั้งความหวังว่าจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จ แต่ก็ไม่ประสบกับโอกาสที่จะทำให้บรรลุตามที่หวังไว้แม้ว่าจะใช้เวลาทั้งชีวิตก็ตาม

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).