Loading

 

เราะมะฎอนกับการตะดับบุรอัลกุรอาน

เราะมะฎอนกับการตะดับบุรอัลกุรอาน

 

ในบางครั้ง คนเราอาจจะพบกับบางช่วงโอกาสสำคัญที่เขาสามารถจะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จได้ ซึ่งบางอย่างที่ว่านั้นเขาอาจจะทำให้สำเร็จในช่วงเวลาอื่นไม่ได้

หรือบางทีมนุษย์เราก็อาจจะตั้งความหวังว่าจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จ แต่ก็ไม่ประสบกับโอกาสที่จะทำให้บรรลุตามที่หวังไว้แม้ว่าจะใช้เวลาทั้งชีวิตก็ตาม

และเชื่อว่าในจำนวนสิ่งที่มุสลิมต่างใฝ่หาประการหนึ่งก็คือ มีวิธีการใดที่เขาสามารถจะรับประโยชน์อย่างเต็มที่จากคลังความรู้แห่งคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้ ? ในขณะที่เราได้มีชีวิตอยู่ในเราะมะฎอนเดือนแห่งอัลกุรอาน แน่นอนว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการที่จะทำให้ความหวังอันยิ่งใหญ่นี้ของเราบรรลุผล และหนทางที่ว่านั้นก็คือ การตะดับบุรอัลกุรอาน

แล้วการตะดับบุรอัลกุรอานคืออะไรเล่า? อาจจะมีใครสักคนถามเช่นนี้

ก่อนอื่น ข้าพเจ้าใคร่ขอชี้แจงว่า สิ่งที่จะพูดนี้มุ่งหมายที่จะสื่อไปยังทุก ๆ คน โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หรือประเภทบุคคลเฉพาะกลุ่มใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะมุสลิมทุกคนถูกเรียกร้องให้ทำความเข้าใจกับคัมภีร์อัลกุรอานของพระผู้อภิบาลแห่งพวกเขาด้วยกันทั้งนั้น

ณ ที่นี้ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงแนวคิดบางอย่างที่มีประโยชน์เพื่อให้เกิดการตะดับบุรอย่างเป็นรูปธรรมในเดือนเราะมะฎอน เดือนแห่งอัลกุรอานเดือนนี้ :

แนวคิดที่หนึ่ง กำหนดสูเราะฮฺใดสูเราะฮฺหนึ่งให้ชัดเจนเพื่อการตะดับบุร

ควรเลือกเอาสูเราะฮฺที่มีความยาวปานกลาง ซึ่งอาจจะดำเนินการดังนี้

1)     

เลือกสูเราะฮฺเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าเดือนเราะมะฎอน

2)     

อ่านสูเราะฮฺนั้นทุกวัน หรือตามจำนวนที่กำหนดไว้ สิ่งสำคัญคือให้มีความสัมพันธ์ทุกวันกับสูเราะฮฺที่เราเลือกไว้

3)     

เตรียมสมุดบันทึกเพื่อจดบันทึกสาระประโยชน์ ประกายความคิด และข้อสังเกตต่าง ๆ ที่ได้จากสูเราะฮฺ

4)     

พยายามที่จะทำความเข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างต้นสูเราะฮฺที่เราอ่าน กับท้ายบทของสูเราะฮฺก่อนหน้า

5)     

ให้ความสำคัญกับต้นสูเราะฮฺและพยายามดึงบทเรียนออกมา

6)     

เรียนรู้สาเหตุแห่งการประทานสูเราะฮฺนี้ลงมา ถ้าหากว่ามีสาเหตุแห่งประทานอยู่ด้วย

7)     

บันทึกคำศัพท์หรือประโยคที่ทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสูเราะฮฺ และพยายามหาตัฟซีรหรืออรรถาธิบายความหมายของมัน

8)     

บันทึกประกายความคิดหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสูเราะฮฺ และให้ตั้งหัวข้อในภาพรวมที่สามารถรวบยอดความคิดต่าง ๆ เหล่านั้นไว้ภายใต้หัวข้อที่ตั้งขึ้นมา

9)     

แตกประเด็นเนื้อหาและบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติต่าง ๆ ที่มีในสูเราะฮฺ หรือคำสอนด้านจริยามารยาท และพิจารณาดูว่าเราได้ทำตามบทเรียนดังกล่าวแล้วหรือไม่

นี่คือแนวคิดและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่กับสูเราะฮฺที่เลือกไว้ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร ซึ่งอาจจะใช้เวลาทั้งเดือน และเราก็ไม่ควรรีบเร่งที่จะสรุปหาผลลัพธ์เร็วเกินไป จงจดและบันทึกทุกอย่างที่คิดว่าต้องทำหมายเหตุไว้ ขออัลลอฮฺสนับสนุนและช่วยเหลือท่าน

 

แนวคิดที่สอง การอ่านอัลกุรอานให้จบทั้งเล่ม

ซึ่งมุสลิมส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นในเรื่องนี้มากในเดือนเราะมะฎอน มันเป็นเรื่องที่ดีและไม่ได้ขัดแย้งกันกับสิ่งที่เรากล่าวมาแล้วในข้อแรก บางทีเราอาจจะใช้โอกาสอ่านอัลกุรอานวันละหนึ่งญุซอ์ในเดือนเราะมะฎอน และในขณะเดียวกันเราก็ทำการตะดับบุรไปด้วยพลาง ๆ วิธีนี้สามารถทำได้อย่างไร ?ข้างล่างนี้คำตอบ :

1)     

พยายามอ่านให้ครบตามจำนวนญุซอ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน

2)     

ดึงบทเรียนและแตกประเด็นต่าง ๆ ในญุซอ์ที่ได้อ่าน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านจริยามารยาท เหตุที่เราเจาะจงประเด็นด้านมารยาท อันเนื่องจากว่าเดือนเราะมะฎอนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อขัดเกลาพฤติกรรมและมารยาทของเรา ดังนั้น เหตุใดเราจึงไม่เอา
อัลกุรอานมาเป็นคำแนะนำเสียเลยเล่า ?

3)     

จดบันทึกมารยาทต่าง ๆ ที่ดึงมาได้เก็บเอาไว้ในแผ่นกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นมารยาทที่สั่งให้ทำหรือสั่งให้ละทิ้ง

4)     

ตั้งคำถามกับตัวเองว่า ได้ปฏิบัติตามมารยาทดังกล่าวหรือยัง ? หรือได้ละทิ้งนิสัยเสียที่ถูกสั่งห้ามตามที่ระบุในอายะฮฺที่เราอ่านแล้วหรือไม่ ?

5)     

ให้ปรับพฤติกรรมของเราตามมารยาทที่เราได้รับมาจากอัลกุรอาน ซึ่งท่านจะพบว่าทุกวันตัวท่านจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ท่านได้ปฏิบัติตาม
อัลกุรอานอย่างจริงจัง และนี่ก็คือผลได้ที่แท้จริงจากการตะดับบุรอัลกุรอาน

6)     

ถ้าหากท่านมีความรู้สึกว่าบทเรียนที่ได้มันมากเกินไป ก็จงดึงบทเรียนเอาแค่หนึ่งนิสัยด้านบวกและหนึ่งนิสัยด้านลบต่อจำนวนหญึ่งญุซอ์ที่ท่านอ่าน แล้วก็ให้ปฏิบัติตามนิสัยที่ดีตามที่จดไว้ และเลิกจากนิสัยเสียตามที่บันทึกไว้ดังกล่าวด้วย

เมื่อเราะมะฎอนจบไปโดยที่ท่านยึดมั่นในกระบวนการนี้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ก็เท่ากับว่าท่านได้ปฏิบัติตามมารยาทที่ดีสามสิบข้อ และได้เลิกจากนิสัยเสียสามสิบอย่าง ท่านอย่าได้รู้สึกขัดใจกับมารยาทบางอย่างที่ซ้ำ ๆ กันในแต่ละญุซอ์ เรื่องดังกล่าวถือว่าไม่เป็นไร การซ้ำกันของมารยาทบางอย่างในอัลกุรอานแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องสำคัญ

7)     

พยายามจดหมายเหตุและข้อสังเกตเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ท่านเห็นลงในสมุดบันทึกที่ท่านเตรียมไว้เพื่อการตะดับบุรโดยเฉพาะ

ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ ท่านจะพบว่าท่านได้รับผลลัพธ์อันน่าทึ่งในเดือนแห่งอัลกุรอานนี้ และอัลกุรอานได้มีส่วนอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของท่าน

นี่เป็นแนวคิดสองแบบ อย่างรวบรัดและเป็นรูปธรรม  จงเลือกเอาสักแบบหนึ่ง และจงดำเนินการตามนั้นด้วย
บะเราะกะฮฺจากอัลลอฮฺ จงวางแผนไว้แต่เนิ่น ๆ และจงเผยแพร่แนวคิดนี้ให้คนอื่น ๆ ด้วย เผื่อว่าอัลลอฮฺจะได้ให้ประโยชน์และคุณค่าด้วยแนวคิดนี้อย่างกว้างขวางต่อไป

 

 

.......................................................................................

 

แปลโดย : ซุฟอัม อุษมาน

ที่มา  http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/379.htm

 

 

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).