Loading

 

วีด๊าด สุขถาวร

เสน่ห์ปลายจวัก

สังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้หญิงหลายคนใช้ชีวิตด้วยความสะดวกสบาย เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีแต่เทคโนโลยี ไม่ใส่ใจในการทำงานบ้าน สนใจแต่เรื่องแฟชั่น แต่งตัวให้สวยงาม และกลับมองว่าการทำงานบ้านเป็นเรื่องที่โบราณ ล้าสมัย หน้าที่แม่บ้านกลับถูกมองว่าเป็นงานที่เล็ก ไม่มีค่าใดๆ แต่แท้จริงแล้วการทำงานบ้านเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันจบสิ้น

รู้จักใช้ไหวพริบให้เหมาะกับจังหวะชีวิต

หน้าที่หลักของภรรยา มิใช่เพียงแค่การตอบสนองความสุขทางเพศที่ศาสนาอนุมัติให้แก่สามีเท่านั้น แต่ภรรยาจะต้องทำหน้าที่ เอาใจใส่ทั้งงานบ้านงานเรือน ดูแลทรัพย์สิน เอาอกเอาใจสามี คอยต้อนรับสามีด้วยรอยยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นทั้งเพื่อนร่วมสุขยามสามีสุขใจ และเพื่อนปรับทุกข์ยามสามีร้อนใจ หากภรรยาทุกคนสามารถทำได้เช่นนี้ จะช่วยเติมเต็มความสุขในชีวิตคู่ให้กันและกันอย่างสมบูรณ์
อัลลอฮ์ ได้ตรัสไว้ว่า

เพราะเธอ...ทำให้ฉันนึกถึงอาคิเราะฮ์

"เลือกคนที่มีศาสนา แล้วชีวิตจะดี" ได้ยินคำพูดนี้อยู่บ่อยๆ จากเสียงตามสายบ้าง จากการบรรยายบ้าง จากอาจารย์สอนศาสนา ที่อ้างอิงจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัด ความว่า

" 4 ประการ ที่ผู้หญิงจะถูกเลือกแต่งงานคือ

ทรัพย์ของนาง

วางแผนดี เพื่ออนาคตครอบครัว

การที่จะเป็นพ่อบ้านที่ดีก็ต้องวางแผนครอบครัวให้ดี หน้าที่นี้มิเพียงจะตั้งหน้าตั้งตาหาเงินดูแลครอบครัวเท่านั้น แต่จะต้องเป็นพ่อบ้านที่รอบครอบ รู้จักวางแผนอนาคตครอบครัวและมองการณ์ไกล โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนา เป็นปากกาขีดเขียนออกแบบแผนผังครอบครัว โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ภรรยา และลูกๆ ที่คอยเชื่อฟังและปฏิบัติตามในเรื่องที่ไม่ผิดต่อหลักการศาสนา

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).