Loading

 

ครอบครัว

การครองชีวิตคู่

การครองชีวิตคู่

มวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความศานติและความจำเริญจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีภาคีใด ๆ สำหรับพระองค์ และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและเราะสูลของพระองค์

จดหมายเปิดผนึกถึงคุณสามีที่รัก

จดหมายเปิดผนึกถึงคุณสามีที่รัก

            มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและศานติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

เสน่ห์ปลายจวัก

สังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้หญิงหลายคนใช้ชีวิตด้วยความสะดวกสบาย เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีแต่เทคโนโลยี ไม่ใส่ใจในการทำงานบ้าน สนใจแต่เรื่องแฟชั่น แต่งตัวให้สวยงาม และกลับมองว่าการทำงานบ้านเป็นเรื่องที่โบราณ ล้าสมัย หน้าที่แม่บ้านกลับถูกมองว่าเป็นงานที่เล็ก ไม่มีค่าใดๆ แต่แท้จริงแล้วการทำงานบ้านเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันจบสิ้น

รู้จักใช้ไหวพริบให้เหมาะกับจังหวะชีวิต

หน้าที่หลักของภรรยา มิใช่เพียงแค่การตอบสนองความสุขทางเพศที่ศาสนาอนุมัติให้แก่สามีเท่านั้น แต่ภรรยาจะต้องทำหน้าที่ เอาใจใส่ทั้งงานบ้านงานเรือน ดูแลทรัพย์สิน เอาอกเอาใจสามี คอยต้อนรับสามีด้วยรอยยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นทั้งเพื่อนร่วมสุขยามสามีสุขใจ และเพื่อนปรับทุกข์ยามสามีร้อนใจ หากภรรยาทุกคนสามารถทำได้เช่นนี้ จะช่วยเติมเต็มความสุขในชีวิตคู่ให้กันและกันอย่างสมบูรณ์
อัลลอฮ์ ได้ตรัสไว้ว่า

เพราะเธอ...ทำให้ฉันนึกถึงอาคิเราะฮ์

"เลือกคนที่มีศาสนา แล้วชีวิตจะดี" ได้ยินคำพูดนี้อยู่บ่อยๆ จากเสียงตามสายบ้าง จากการบรรยายบ้าง จากอาจารย์สอนศาสนา ที่อ้างอิงจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัด ความว่า

" 4 ประการ ที่ผู้หญิงจะถูกเลือกแต่งงานคือ

ทรัพย์ของนาง

วางแผนดี เพื่ออนาคตครอบครัว

การที่จะเป็นพ่อบ้านที่ดีก็ต้องวางแผนครอบครัวให้ดี หน้าที่นี้มิเพียงจะตั้งหน้าตั้งตาหาเงินดูแลครอบครัวเท่านั้น แต่จะต้องเป็นพ่อบ้านที่รอบครอบ รู้จักวางแผนอนาคตครอบครัวและมองการณ์ไกล โดยใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนา เป็นปากกาขีดเขียนออกแบบแผนผังครอบครัว โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ภรรยา และลูกๆ ที่คอยเชื่อฟังและปฏิบัติตามในเรื่องที่ไม่ผิดต่อหลักการศาสนา

ปฏิญญาครอบครัว

อิสลามเป็นศาสนาที่พระองค์อัลลอฮฺทรงคัดสรรมา ให้แก่มวลมนุษยชาติ เป็นศาสนาแห่งความเมตตาปรานี ถูกส่งมาเพื่อจรรโลงโลกใบ นี้ให้เกิดดุลยภาพในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะด้านวัตถุหรือด้านจิตวิญญาณ อิสลามไม่ได้แยกออกจากกันระหว่าง ศาสนจักรกับอาณาจักร เป็นวิถีที่ครอบคลุมทั้งศาสนา การเมืองการ ปกครอง เศรษฐกิจ การค้า การศึกษา จรรยามารยาท ฯลฯ ตั้งแต่การใช้ชีวิตในระดับปัจเจกบุคคลตลอดจนการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ อื่นในสังคม คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้เข็มแข็ง ผู้ อ่อนแอ หรือทุพลภาพ ให้เกียรติผู้ใหญ่ เมตตาต่อเด็กน้อ

แม่! หนูอยากเป็น'ดารา'

เมื่อเด็กมุสลิมฝันอยากเป็น "ดารา" เยาวชนหลายต่อหลายคนมีความฝัน เมื่อโตขึ้น หรือ อนาคต อยากจะเป็น ดารา นักร้อง นักแสดง นางแบบ เพียงเพื่อต้องการชื่อเสียง หน้าตาทางสังคม เงินรายได้จำนวนมาก แลกเปลี่ยนโดยการขายรูปลักษณ์ภายนอก และ การเชื่องดั่งลูกแมว โดยทำตามคำสั่งของผู้ปั้นดาราทั้งหลาย

จำเป็นต้องทำดีต่อพ่อแม่ และห้ามเนรคุณต่อทั้งสอง

มวลการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก และความจำเริญและสันติจงประสบแด่นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ผู้นำแห่งบรรดารอซูลและแด่วงศ์วานของท่านและสหายทั้งหลายของท่าน

บทบาทของพ่อในอิสลาม

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงปกป้องตัวของสูเจ้าและครอบครัวของสูเจ้าให้พ้นจากไฟนรก ซึ่งเชื้อเพลิงของมันนั้นคือมนุษย์และหิน” (อัตตะฮฺรีม 6)

คำว่า “พ่อ” เราทุกคนเคยใช้ในการเรียกผู้บังเกิดเกล้า ผู้ที่เลี้ยงดูเรา ผู้ที่คอยเฝ้าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเรา งานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งจากอีกลหลาย ๆ ชิ้นงานที่พ่อได้ทำให้เรา

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).