Loading

 

มารยาท

มารยาทในการขออนุญาต

มารยาทในการขออนุญาต

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ﴾ [النور : ٢٧] 

 

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย พวกเจ้าอย่าเข้าไปในบ้านใดอื่นจากบ้านของพวกเจ้า จนกว่าจะขออนุญาติและให้สลามแก่เจ้าของบ้านเสียก่อน” สูเราะฮฺอัน-นูร:27

 

และอัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสอีกว่า

สุนนะฮฺและมารยาทของการนอน

สุนนะฮฺและมารยาทของการนอน

 

                    ท่านอัลบัรรออ์ บินอาซิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวแก่ฉันว่า

ห้ามด่าว่าลมพายุ และดุอาอ์สำหรับขอขณะมีพายุพัด

ห้ามด่าว่าลมพายุ

และดุอาอ์สำหรับขอขณะมีพายุพัด

 

ท่านอุบัยยฺ บินกะอฺบ์(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) กล่าวว่า

«لا تَسُبُّوا الرِيْح فَإِذا رَأَيْتُم مَا تَكْرَهُوْنَ فَقُولُوا: اللهم إِنّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هذِه الرِيْح وَخَيْرَ مَا فِيها وَخَيْرَ مَا أَمَرْتُ بِه، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هذِه الرِيْح وَشَرِّ مَا فِيها وَشرّ مَا أمرت به» [أخرجه الترمذي]

ความเป็นพี่น้องร่วมศาสนา

ความเป็นพี่น้องร่วมศาสนา

            มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกำหนดให้บรรดาผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกัน โดยภายใต้บริบทของความเป็นพี่น้องนี้ พระองค์ทรงบัญญัติหน้าที่และข้อพึงปฏิบัติระหว่างพวกเขา และทรงห้ามมิให้พูดหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการบั่นทอนทำลายความเป็นพี่น้องร่วมศาสนา ฉันขอสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงประทานนิอฺมัตความโปรดปรานอันเหลือคณานับ

การให้เกียรติต่อกัน

อิสลามเป็นศาสนาที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างสังคม โดยการให้เกียรติ การให้เกียรติต่อกันแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การให้ความเมตตาต่อผู้อาวุโสกว่า ท่านเราะซูล ได้ กำชับให้ผู้ที่อ่อนวัยกว่าจะต้องให้เกียรติต่อผู้อาวุโสกว่า ท่านอัมร อิบนุซุอัยบ รายงานจากบิดาของท่าน จากปู่ของท่านกล่าวว่า ท่านเราะซูล กล่าวว่า "ไม่ใช่พวกเราสำหรับผู้ที่ไม่เมตตาผู้น้อยของเรา และไม่รู้จักสิทธิของผู้ใหญ่ของเรา"

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).