Loading

 

อาจารย์อับดุลบาซิด โพธิ์ทอง

เมื่อประสบทุกข์ภัย

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นในเอกองค์อัลเลาะห์ ที่รักและเคารพทั้งหลาย ขอย้ำเตือนท่านทั้งหลาย และตัวของข้าพเจ้าเองเป็นสำคัญ ให้เรานั้นจงตั้งมั่นอยู่ในการยำเกรง التقوى ต่อเอกองค์ อัลเลาะห์ อยู่เสมอ ด้วยการหมั่นปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ ไม่กระทำอย่างเด็ดขาดในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม ไม่ว่าโลกนี้ หรือบ้านเมืองนี้ หรือสถานการณ์ยามนี้จะเป็นเช่นไรก็ตาม ไม่ว่าจะยามสุข หรือยามทุกข์ ไม่ว่าในภาวะปกติ หรือในภาวะเกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่เราท่านทั้งหลายกำลังประสพอยู่ เรายังคงตั้งมั่นว่าจะเป็นคนดีต่อเอกองค์อัลเลาะห์ อยู่เสมอ จะไม่ฝ่าฝื

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).