Loading

 

อุมม์รอชิด

"น้ำตา" ที่แตกต่าง

"น้ำตา" ที่ไหลออกมาจากสองข้างของดวงตา เป็นน้ำที่มีความใส มีประโยชน์ในการหล่อเลี้ยงดวงตา ทำให้มีความชุ่มชื่น ไม่แห้งแล้ง ประโยชน์ของน้ำตายังมีอีกมากมาย

น้ำตา จะไหลออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างที่สุด หรือมีความสุข ดีใจอย่างที่สุด นอกนั้นอาจจะเป็นเพราะฝุ่นละออง หรือเศษผงเข้าตาไปทำร้ายดวงตา น้ำตาจึงไหลออกมาเพื่อขจัดสิ่งสกปรก เพื่อให้ดวงตาสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ใครหล่ะ ! ที่เป็นผู้สร้างดวงตา เพื่อให้น้ำตาได้ไหลออกมา

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).