Loading

 

การแพทย์

บุหรี่คือสิ่งชั่วร้าย

“ยาสูบ” เป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันในปลายศตวรรษที่ 10 แห่งฮิจเราะฮฺศักราช หลังจากที่มีการบริโภคอย่างแพร่หลาย นักวิชาการในยุคนั้นก็มีการถกปัญหาเกี่ยวกับทัศนะทางนิติศาสตร์อิสลามว่า “ยาสูบ” หรือ “บุหรี่” มีความชอบธรรมทางศาสนาเช่นไรบ้าง

ฮับบะตุซเซาดาอ์ สมุนไพรที่รักษาได้ทุกโรค

ข้อความต่อไปนี้คัดมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือที่ชื่อ "ความมหัศจรรย์ของสมุนไพรตามแนวทางของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม" ซึ่งข้อมูลที่จะกล่าวต่อไปนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของตนเองว่าด้วยสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรียกว่า"ฮับบะตุซเซาดาอ์"(หรือคนไทยรู้จักในนาม "เทียนดำ" )    ซึ่งมีรายละเอียดดั่งนี้

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).