Loading

 

สตรี

เตือนให้ระวังฟิตนะฮฺจากผู้หญิง

เตือนให้ระวังฟิตนะฮฺจากผู้หญิง

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء : ٣٤] 

“ผู้ชายนั้นเป็นผู้ปกครองค้ำจุนผู้หญิง” (ซูเราะฮฺอัน-นิสาอ์:34)

 

ท่านอุสามะฮฺ บินซัยดฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้รายงานว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

ฟิตนะฮฺที่เกิดจากสตรี

ฟิตนะฮฺที่เกิดจากสตรี

 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและศานติจงประสบแด่ศาสนทูตของพระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

สถานะของสตรีในอิสลาม

สถานะของสตรีในอิสลาม

 

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความเมตตาจำเริญและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรได้รับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงผู้เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอันใดสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์...

ผู้หญิงกับการฝ่าฝืนเรื่องการแต่งกาย

ผู้หญิงกับการฝ่าฝืนเรื่องการแต่งกาย

         มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจำเริญและศานติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์

อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสว่า

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ﴾ [النساء : ٣٤] 

การตอบแทนสำหรับผู้หญิง ในสรวงสวรรค์

การตอบแทนสำหรับผู้หญิง

ในสรวงสวรรค์

           สวรรค์นั้นเป็นที่พำนักแห่งความสุขอันถาวร ผู้ใดที่เข้าสวรรค์ นั่นแสดงถึงการที่คนผู้นั้นมีสิทธิอันสมควรที่จะได้รับการตอบแทนอันเหมาะสมกับตำแหน่งของเขาและการงานความดีที่เขาได้ปฏิบัติบนโลกดุนยา ซึ่งการตอบแทนนี้จะถูกเตรียมไว้สำหรับทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเท่าเทียมกัน เพราะตามหลักการศาสนานั้นทั้งชายหญิงจะไม่มีความแตกต่างกันในผลบุญหรือการตอบแทนในการกระทำความดี

อัลลอฮฺตรัสว่า

บุคลิกภรรยาที่ศอลิหะฮฺ

      อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า

      ความว่า “หากเขา (นบี) หย่าพวกเธอ (โอ้ภรรยาของท่านนบีทั้งหลาย) บาง ทีองค์ผู้ทรงอภิบาลเขาจะทรงทดแทนภรรยาที่ดียิ่งกว่าพวกเธอให้แก่เขา (ซึ่ง เพียบพร้อมด้วยบุคลิกแห่งความเป็นกุลสตรีและภรรยาที่ดีต่าง ๆ คือ)

- เป็น (มุสลิมาต) ผู้มอบตนต่ออัลลอฮฺแต่เพียง ผู้เดียว

- เป็น (มุมินาต) ผู้บริสุทธิ์ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ

- เป็น (กอนิบาต) ผู้ภักดี

- เป็น (ตาอิบาต) ผู้ขอลุแก่โทษ

- เป็น (อาบิดาต) ผู้มั่นต่อการอิบาดะฮฺ

- เป็น (สาอิหาต) ผู้มั่นต่อการถือศีลอด

ความประเสริฐของภรรยาศอลิหะฮฺ

      ไม่มีผลตอบแทนและความประเสริฐใด ๆ ที่คู่ควรแก่ศรีภรรยาที่ศอลิหะฮฺ ที่ได้ทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจและยอมทนเหน็ดเหนื่อยและตรากตรำอย่างหนัก กับภาระหน้าที่รับผิดชอบอันประเสริฐในการปรนนิบัติสามี เว้นแต่เป็นการตอบแทนอันนิรันดรในวันปรโลกเท่านั้น นั่นก็คือสวนสวรรค์

ลองติดตามคำตรัสของอัลลอฮฺ ดังต่อไปนี้

“(นั่น คือ) บรรดาผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา และก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นคนที่นอบน้อม

พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ ทั้งตัวพวกเจ้าและคู่ครอง/ภรรยาของพวกเจ้าในสภาพที่แช่มชื่นและปีติยิ่ง”

(สูเราะฮฺ อัซฮซุครุฟ 43 : 69/70 )

บทบาทภรรยาศอลิหะฮฺ(ประเสริฐ)

     1. ปรนนิบัติและเอาใจสามีให้มีความสุข และความรักใคร่ซึ่งกันอยู่เสมอ

ความว่า “และหนึ่งในสัญญาณ (ที่แสดงถึงเดชานุภาพ และความเมตตา) ของอัลลอฮฺ คือ พระองค์ทรงสร้างคู่ครอง (ภรรยา) สำหรับพวกเจ้าจากตัวของเจ้าเอง

เพื่อพวก เจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนาง และพระองค์ทรงทำให้มีความรักใคร่และเมตตาระหว่างพวกเจ้า (สามีภรรยา) แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณต่าง ๆแก่ หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ” ( สุเราะฮฺ อัรฺรูม 30 : 21 )

     

     2. จริงใจกับสามี รักษาทรัพย์สินและชื่อเสียงที่ดีของสามี

เมื่อมุสลิมะฮฺขาดจริยธรรม สังคมจะเป็นเช่นไร?

เสวนาศาสนาเรื่อง "เมื่อมุสลิมะฮฺขาดจริยธรรม สังคมจะเป็นเช่นไร?" บรรยายโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ซอและห์ ตาเละ, อ.มัสลัน มาหะมะ พิธีกรโดย อ.อุสมาน ราษฎร์นิยม

 

บทบาทของสตรีมุสลิมะฮฺ ศึกษาบทเรียนจากชีวประวัติของเศาะหาบิยาตบางท่าน

แท้จริงแล้วอัลลอฮฺได้สร้างมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิงเป็นคู่กัน โดยทั้งคู่เป็นสิ่งที่ขาดจากกันไม่ได้เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต ดังปรากฏในวจนะของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม มีใจความว่า “แท้จริงแล้วเหล่าผู้หญิงนั้นคือผู้เคียงคู่ผู้ชาย” (อบู ดาวูด) ดังนั้นจึงไม่เป็นที่คลางแคลงอีกเลยว่า บทบาทของผู้หญิงในการร่วมกันสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวและสังคมให้ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยถ้าจะหมายถึงว่าเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นการตีความที่ถูกต้องตามนัยที่ว่าภาระหน้าที่อีกส่วนหนึ่งในชีวิตผู้ชายมิอาจจะสมบ

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).