Loading

 

shabab kolbunsalim

นิกอบหรือบิกีนี่

ใช่คนที่ปิดหน้าจะดีกว่าคนที่เปิดหน้าไม่ ใช่คนที่สวมนิกอบจะดีกว่าคนที่ไม่สวมไม่ และใช่คนที่ไม่สวมใส่คลุมผมจะเท่าเทียมกว่าคนที่สวมบิกีนี่ไม่ แต่หากคนที่มีอีหม่านตักวาศรัทธามากกว่าหรอกนะ ที่เค้าเหล่านั้น จะดีกว่าและประเสริฐกว่า

พี่น้องที่ศรัทธาเอ๋ย

หัวเราะแต่เพียงน้อย

อย่าไปเครียดอะไรกับชีวิตให้มากนัก อย่าไปเคร่งอะไรกับศาสนามากนักเลย!!

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).