Loading

 

ฟิกฮฺ

ศัลยกรรมความงาม

ย่อมเป็นธรรมดาที่เหล่าสตรีและบุรุษทุกวัยต่างก็รักสวยรักงาม โดยเฉพาะเหล่าสตรีนั้นต่างก็อยากที่จะมีรูปโฉม ใบหน้า และผิวพรรณ ที่นวลเนียนน่าสัมผัส เพราะรูปร่างและใบหน้าเป็นจุดโฟกัสที่เจ้าของต่างพยายามรักษาและทะนุถนอมไว้ จนทำให้เครื่องสำอางชนิดต่างๆ ขายดิบขายดีไปตามๆกัน

การทำฆุสลฺ(อาบน้ำ)

ความหมาย  การทำฆุสลฺ (อาบน้ำ) คือการชำระล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำที่สะอาดล้างให้ทั่วทั้งร่างกาย ด้วยวิธีการที่เฉพาะ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของอิสลามอีกอย่างหนึ่ง ว่าเป็นศาสนาที่สะอาด บริสุทธิ์

สิทธิสตรีตามบทบัญญัติอิสลาม

 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่ถูกประทานลงมาเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติให้พ้นจากความพินาศ และนำพาไปสู่หนทางอันเที่ยงตรง อัลลอฮฺ ตรัสว่า :


«??????? ????????? ???????? ????????? ????? ?????????? ????????? ????? ????????????»

ผิดด้วยหรือที่แต่งงานกับหญิงอายุน้อย?

การแต่งงานของท่านศาสดามู่ฮัมมัด กับท่านหญิงอาอิชะฮฺนั้นดูเหมือนว่าจะตกเป็นเป้าโจมตีและวิพากษ์วิจารณ์ของพวกตะวันตกเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ายุคแห่งการล่า อาณานิคมของพวกนักล้าอาณานิคมชาวยุโรปจะหมดไปจากดินแดนมุสลิมแล้วก็ตามและถึงแม้ว่ามุสลิมจะได้อิสระเสรีภาพในการปกครองตนเองแล้วก็ตาม แต่กระนั้นสิ่งที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็ยังคงมีอยู่นั้นก็คือการตกเป็นเมืองขึ้นแห่งจิตใต้สำนึก มันเป็นสิ่งที่มีความอันตรายมากกว่าทั้งนี้ก็เพราะมันแฝงไว้ด้วยความแยบยลและความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิด อินชาอัลลอฮฺ บทความนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).