Loading

 

อับดุลอาซีซ สุนธารักษ์

ใครคือ “มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”?

ใครคือ “มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”?

 

 

       ใครคือ “มุหัมมัด” ? ชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่มุสลิมจำนวนกว่าพันล้านคนได้ยอมปฏิบัติตามเขา  เขาคือ ? นักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมกระนั้นหรือ ! หรือเขาคือ เจ้าชายผู้เป็นที่รัก? ! หรือเขาคือ นายกรัฐมนตรีที่มากด้วยประสบการณ์ !  หรือเขาคือ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม !

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).