Loading

 

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์

อัลฮัดย์ อัลอุฎหิยะฮฺ และอัลอะกีเกาะฮฺ

อัลฮัดย์ อัลอุฎหิยะฮฺ และอัลอะกีเกาะฮฺ

 

อัลฮัดย์ คือ ปศุสัตว์ที่ถูกมอบพลีให้แก่เขตหะร็อมมักกะฮฺ โดยหวังในผลบุญแห่งอัลลอฮฺตะอาลา รวมไปถึงปศุสัตว์ที่เป็นค่าชดเชยอันเนื่องจากการประกอบพิธีหัจญ์แบบตะมัตตุอฺ หรือกิรอน หรือมีอุปสรรคกีดกัน

แหล่งแจกจ่ายซะกาต

แหล่งแจกจ่ายซะกาต

 

ชาวซะกาต

ชาวซะกาตคือผู้ที่สามารถจ่ายซะกาตให้แก่พวกเขาซึ่งมีแปดประเภท ถูกกล่าวในอัลกุรอาน

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

(ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [التوبة/60]

ความหมาย หุก่ม และประโยชน์ของซะกาต

ความหมาย หุก่ม และประโยชน์ของซะกาต

 

เคล็ดลับความหลากหลายของอิบาดาต

การจ่ายหรือออกซะกาต

การจ่ายหรือออกซะกาต

 

มารยาทในการจ่ายซะกาต

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).