Loading

 

่จริยธรรม

มารยาทในการรับประทานอาหาร

มารยาทในการรับประทานอาหาร

 

กล่าวบิสมิลลาฮฺ:

 ท่านหุซัยฟะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า

เราะมะฎอนกับการสร้างจิตสำนึกที่ดี

เราะมะฎอนกับการสร้างจิตสำนึกที่ดี

           

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).