Loading

 

สิทธิของมนุษย์และสัตว์ในอิสลาม

สิทธิมุสลิมต่อมุสลิม

สิทธิมุสลิมต่อมุสลิม

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า

﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ ﴾ [الحجرات: ١٠] 

“อันที่จริงผู้ศรัทธานั้น เป็นพี่น้องกัน” (ซูเราะฮฺอัล-หุญะรอต:10)

ท่านฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).