Loading

 

พินัยกรรม

พินัยกรรมและหลักการของมัน

พินัยกรรมและหลักการของมัน

 

ท่านอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).