Loading

 

คณะกรรมการถาวรเพื่อการฟัตวาแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 22/398)

ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารที่ผู้ไม่ใช่มุสลิมจัดทำสำหรับวันรื่นเริงของพวกเขา

คำถาม : อนุญาตให้มุสลิมรับประทานอาหารที่ชาวคัมภีร์หรือผู้ไม่ใช่มุสลิมจัดทำในวันรื่นเริงของพวกเขา หรือรับของขวัญเนื่องในวันรื่นเริงของพวกเขาหรือไม่ ?

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).