Loading

 

ดะอฺวะฮฺ

เราคือประชาชาติเดียวกัน "อุมมะตัน วาหิดะฮฺ" หนึ่งหลักการของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ

เราคือประชาชาติเดียวกัน หรือ ประชาชาติเดียวกัน คือ หลักการหนึ่งของ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ บทวิเคราะห์แนวคิดการแตกเป็นกลุ่มต่างๆ ของประชาชาติมุสลิม และอธิบายจุดยืนของกลุ่มที่รอดพ้น (ฟิรเกาะฮฺ นาญิยะฮฺ) ต่อกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ภายใต้กรอบของความเป็นประชาชาติเดียวกัน (อุมมะตัน วาหิดะฮฺ) อันจะนำไปสู่เอกภาพและสันติสุขของมนุษย์โลกทั้งผอง

เนื้อหาประกอบด้วย :

?? ????? (จงลุกขึ้น แล้วประกาศตักเตือน)

การทำงานดะอฺวะฮฺในแบบฉบับของท่านนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)เป็นอย่างไรหรือ!??

โศกนาฏกรรมบนเส้นทางของการดะอฺวะฮฺ

“ความอดทน” คือคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่ถูกนำมากล่าวไว้ในอัลกุรอานในหลายโองการด้วยกัน และความอดทนเช่นกันที่เป็นอุปสรรค เป็นปัญหาใหญ่ที่เดินเคียงคู่ไปกับการดะวะฮฺ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยความยากลำบาก เหนื่อยล้า และต้องพบกับความเจ็บปวด ส่วนผลลัพธ์ที่จะประจักษ์ชัดขึ้นก็ยังอยู่อีกไกล และจะต้องพบกับความเหนื่อยยาก อ่อนล้า นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้น...

ดาอีย์... กับบางส่วนที่เลือนหาย ... ดาอีย์ ... สายธารแห่งความอบอุ่น

 สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการเรียกร้องสู่สัจธรรมอิสลามของนักดาอีย์ คือ การเชิญชวนและเรียกร้องผู้คนอย่างเป็นลำดับ มีการวางแผนและมีระเบียบวิธีการที่ดี ไม่ใช่เรียกร้องผู้คนในทุกสถานด้วยกับวิธีการที่เหมือนกัน ใช่ว่าเรียกร้องผู้ที่เข้าอิสลามใหม่ให้ปฏิบัติเหมือนกับผู้เป็นมุสลิมมาแต่กำเนิดที่ได้รับการชุบเลี้ยง ศึกษา เติบโตมาจากครอบครัวและสังคมมุสลิม

ข้อคิดสำหรับดาอีย์(ผู้เผยแผ่อิสลาม)

ประชาชาติมุสลิมในภาวะปัจจุบัน กำลังถูกรุมเร้าด้วยไวรัสร้ายที่อันตรายยิ่งและหนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ไวรัสดังกล่าวได้กัดกร่อนอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมและทำลายวิถีชีวิตของประชาชาติ หรืออย่างน้อยได้ก่อให้เกิดภาวะขาดความสมดุลทางบุคลิกภาพของมุสลิมทั้งด้านความคิด ร่างกายและจิตวิญญาณ

ทำความผิดบาป(มะศิยะฮฺ)เป็นอาจิณเกิดผลร้ายต่อชีวิตอย่างไร?

ดร.อาอิฎ อัล-ก็อรนีย์ ได้เขียนไว้หนังสือ อันโด่งดังในโลกมุสลิมปัจจุบันชื่อ “LA TAHZAN” (อย่าเสียใจ) และมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับผลร้ายของการทำมะอฺซียาต (การละเมิดบัญญัติของอิสลาม) ดังนี้

        1.ความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลาจะถูกกั้นหรือตัดขาด

ดะอฺวะฮฺอิสลามผ่านอินเตอร์เน็ต

โครงการอบรม "วิชาการอิสลามกับปัญหาร่วมสมัย " หัวข้อ "ดะอฺวะฮฺอิสลามผ่านอินเตอร์เน็ต" โดย อ.อับดุลมะญีด อุปมา  20 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

วิดีโอคัดลอกมาจากยูทูปโดย GhurabaMediia

 

เชิญชวนให้ทำความดีและห้ามปรามการทำความชั่ว

พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตที่เคารพทั้งหลาย
ก่อนอื่นก็ขอความสันติสุขจงมีแด่พวกเราทุกคนและขอให้เราทุกคนจงตักวาต่ออัลลอฮฺ(ซุบหานะฮูวะตะอาลา) เพื่อว่าพวกเราทุกคนจะได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า


( ?????????? ??????? ??????????? ???????????) (???? ?? ?????: ?? ????? 200)

เสวนา การทำงานอิสลามบนอินเตอร์เน็ต

เทปบันทึกโครงการเสวนา "การทำงานอิสลามบนอินเตอร์เน็ต" เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2008 ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จัดโดย ชมรมอิกเราะอ์เพื่อวิชาการอิสลาม ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาไทยกรุงริยาด และ กองอี-ดะอฺวะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ร่วมเสวนาโดยผู้ดูแลเว็บ azsunnah.com, fityah.com, iqraforum.com, pinonlines.com, islaminside.com

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).