Loading

 

อาอิฎ อัลก็อรนีย์

ความเกียจคร้านนำไปสู่ความชั่ว

ความเกียจคร้านเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่ว เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแห่งความตายและการหลงลืม แต่ถ้าคนเรากระตือรือร้นกับภารกิจต่าง ๆ เมื่อใด ความเกียจคร้านก็จะดับสลายไป หากโลกนี้คือการเตรียมตัวสำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าในโลกหน้า คนเกียจคร้านก็ไม่ควรมีแม้แต่สตางค์แดงเดียว ความสูญเสียและเคราะห์กรรมเท่านั้นที่พวกเขาควรได้รับ        

เชื่อมั่นในกำหนดของอัลลอฮฺ ทั้งดีและร้าย

อัลลอฮฺ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเกียรติ ตรัสไว้ความว่า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).