Loading

 

อ.อับดุลลอฮ์ แดงโกเมน

เวลา คือต้นทุนของชีวิต

อัลลอฮ์ ได้สาบานด้วยกาลเวลา ในช่วงเริ่มต้น ซูเราะฮ์อัลอัศร์ ในคำว่า "วัลอัศร์" แปลว่า "ข้าสาบานด้วยกาลเวลา" เพราะเวลานั้นมีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นอย่างน่าประหลาด ทั้งความสุข ความทุกข์ การมีสุขภาพดี การเจ็บป่วย ความร่ำรวย ความยากจน หรือตกอับ ความมีเกียรติยศ ฐานะสูงส่ง หรือต่ำต้อย ไร้อำนาจ ซึ่งกาลเวลนั้น ถูกจัดวางโดยอัลลอฮ์ เป็นปี เป็นเดือน เป็นชั่วโมง เป็นนาที เป็นวินาที และเราก็ไม่สามารถจะหยุดเวลาไว้ได้แม้เพียงเศษเสี้ยวของวินาที หรือย้อนเวลากลับไปสู่อดีตได้

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).