Loading

 

จริยธรรม

ความประเสริฐของการรักษาน้ำละหมาด

การรักษาน้ำละหมาดหมายถึง การอาบน้ำละหมาดอย่างดีและสมบูรณ์ และอาจหมายถึงการรักษาให้มีน้ำละหมาดอยู่ตลอดเวลา

                การรักษาน้ำละหมาดมีความประเสริฐหลายประการ และส่วนหนึ่งจากความประเสริฐเหล่านั้นคือ

1. อัลลอฮฺทรงรัก

มารยาทของนักเรียนนักศึกษา

ท่านั่งของนักเรียนนักศึกษา
1- จากอุมัร บินอัลค็อฏฏ็อบเราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าว่า :

แบบอย่างที่ดีงามสำหรับสังคมมนุษย์

ยุคของนะบีมุฮัมมัด ถือเป็นยุคที่ดีเลิศของมนุษย์ ที่วางรากฐานการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับมุสลิมในการใช้ชีวิตร่วมกันกับสังคมอื่นไม่ว่า จะอยู่ในฐานะใด ท่านนะบีมุฮัมมัด สามารถประยุกต์ใช้คำสอนของอิสลามได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ทุกสถานการณ์

สารัตถะในบัญชี

การงานพื้นฐานที่จำเป็นต่อมุสลิมทุกคน ที่จำเป็นสำหรับตรวจสอบตัวเอง คือ การละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซะกาต การประกอบพิธีฮัจญ์ และการงานที่เป็นซุนนะฮฺต่าง ๆ จริยธรรมอิสลามอันประเสริฐ การแสวงหาปัจจัยยังชีพการใช้จ่าย การทำความดีต่อบิดามารดา การสานสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ และ ฯลฯ อื่นจากฟัรฏู วาญิบ สุนัตต่าง ๆ ซึ่งอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ได้สั่งใช้ไว้...

การให้เกียรติต่อกัน

อิสลามเป็นศาสนาที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างสังคม โดยการให้เกียรติ การให้เกียรติต่อกันแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การให้ความเมตตาต่อผู้อาวุโสกว่า ท่านเราะซูล ได้ กำชับให้ผู้ที่อ่อนวัยกว่าจะต้องให้เกียรติต่อผู้อาวุโสกว่า ท่านอัมร อิบนุซุอัยบ รายงานจากบิดาของท่าน จากปู่ของท่านกล่าวว่า ท่านเราะซูล กล่าวว่า "ไม่ใช่พวกเราสำหรับผู้ที่ไม่เมตตาผู้น้อยของเรา และไม่รู้จักสิทธิของผู้ใหญ่ของเรา"

สัญญาณลูกเนรคุณ

1. ทำให้พ่อแม่เสียใจหรือเสียน้ำตาเนื่องจากคำพูด การกระทำหรือพฤติกรรมของเรา
2. ตะคอก ทะเลาะวิวาทหรือขึ้นเสียงต่อหน้าพ่อแม่
3. กล่าวคำว่า “อุฟ” ดื้อหรือไม่ทำตามคำสั่งใช้ของพ่อแม่
4. หน้าบูดบึ้ง ขมวดคิ้ว แสดงความไม่พอใจพ่อแม่
5. มองพ่อแม่ด้วยหางตา หรือมองด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจ

หัวเราะแต่เพียงน้อย

อย่าไปเครียดอะไรกับชีวิตให้มากนัก อย่าไปเคร่งอะไรกับศาสนามากนักเลย!!

ตักวาสำคัญไฉน

พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตที่เคารพทั้งหลาย
แม้ว่าเดือนเราะมะฎอนจะจากเราไปกว่า 10 กว่าวันแล้ว แต่กลิ่นไอของเราะมะฎอนก็ยังอบอวลอยู่ในความรู้สึกของพวกเราทุกคน บรรยากาศของการประกอบความดีในเดือนเราะมะฎอนคงหามิได้อีกแล้วในเดือนอื่นๆ และนี่คือความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอนที่พวกเราทุกคนต่างขวนขวายกันตลอดทั้งเดือนไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในตอนกลางวัน การละหมาดตะรอวีหฺในตอนกลางคืนเพื่อการอิอฺติกาฟ 10 คืนสุดท้ายของเดือน และอิบาดะฮฺอื่นๆ เพื่อได้มาซึ่งผลบุญอันมากมายมหาศาลที่มีเฉพาะในเดือนเราะมะฎอนเท่านั้น

สังคมมุสลิมต้องการความรัก ความสามัคคี

พี่น้องผู้ร่วมละหมาดญุมอัตที่เคารพรักทั้งหลาย
ก่อนอื่นก็ขอความสันติสุขจงมีแด่พวกเราทุกคน ขอให้พวกเราทุกคนชุกูรต่อเอกองค์อัลลอฮฺ(ซุบหานะฮุวะตะอาลา)ที่พระองค์ยังให้โอกาสพวกเราได้ทำหน้าในฐานะเป็นบ่าวที่ดีและขอให้พวกเราจงตักวาต่อพระองค์ เพราะการตักวาเท่านั้นจะทำให้พวกเราประสบกับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า

( ?????????? ??????? ??????????? ???????????) (???? ?? ?????: 200)

บททบทวนตนของทุกลมหายใจ

คืนวันล่วงเลยเปลี่ยนผันไม่หยุดพัก ปีเก่า(ฮ.ศ 1428) ได้จากเราไป ปีใหม่ (ฮ.ศ 1429) เข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วจนพวกเรา(บางคน)มิทันรู้ตัว ผ่านแล้วก็ผ่านเลยไป มิมีการเอาใจใส่ไตร่ตรองหรือขบคิดกับช่วงชีวิตที่เลยผ่าน แต่สำหรับมุมินทุกลมหายใจของเขาไม่ว่าที่ผ่านมาหรือในขณะที่ดำเนินอยู่และในอนาคต จะไม่มีช่วงวินาทีใดที่สูญเสียไปโดยมิได้รับกำไรอะไรเลย ชีวิตมุมินนั้นแท้จริงเปรียบได้ดั่งพ่อค้าใหญ่ ซึ่งเขาจำเป็นจะต้องตรวจเช็คบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอยู่ตลอดเวลา และเมื่อครบหนึ่งปีเขาก็ไม่ลืมที่จะสรุปยอดบัญชีรายปีของ

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).