Loading

 

การศึกษา

คนหลังฉาก

    ในแวดวงการแสดงไม่ว่าจะเป็นละคร หรือภาพยนตร์ ฯลฯ ผู้กำกับการแสดง ถือว่า เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างใหญ่หลวง ที่จะทำให้การแสดงนั้นประสบกับความสำเร็จ คุณภาพดี มีมาตรฐาน บุคคลผู้นี้ได้ชื่อว่า "คนหลังฉาก" ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จัก ซึ่งผิดกับดาราทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพระเอก นางเอก ดาวร้าย ตัวตลก หรือตัวประกอบ ย่อมเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป

เลือกโรงเรียน เลือกครู ให้แก่ลูกด้วยมุมมองของอิสลาม

ในระยะนี้ เป็นช่วงที่บรรดาผู้ปกครองเด็กบางคนกำลังปวดหัวและพะวงในเรื่องของการเลือก โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยให้แก่ลูก ซึ่งจะต้องเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งแน่นอน ผู้ปกครองทุกคนต่างหวังอยากให้ลูกได้ศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาที่ดีๆ มีคุณภาพ เมื่อจบออกมาก็จะเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคง เจริญก้าวหน้าในชีวิต

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).