Loading

 

อัลกุรอาน

ความประเสริฐของซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ และอาลิ อิมรอน

ความประเสริฐของซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ และอาลิ อิมรอน

                       ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จากท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

«لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِر، إِنَّ الشَيْطَانَ يَنْفِر مِنَ البَيْتِ الّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ البَقَرَة» [أخرجه مسلم]

บทเรียนจากสูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุรฺ

บทเรียนจากสูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุรฺ

 

      มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ การยกย่องสรรเสริญและความสันติจงประสบแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ข้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺพระองค์เดียวเท่านั้น โดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆกับพระองค์ และขอปฏิญาณตนว่ามุหัมหมัดนั้นคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

ในคัมภีร์อัลกุรอานมีสูเราะฮฺอยู่หนึ่งที่เรามักได้รับฟังอยู่บ่อยครั้ง คือ สูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุรฺ ซึ่งเราควรที่จะต้องพิจารณาและใคร่ครวญถึงความหมายของสูเราะฮฺนี้เป็นอย่างยิ่ง

บทเรียนจากสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ

บทเรียนจากสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ

 

           มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺและเพียงพอแล้วที่มีพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้า  พรสันติจงประสบแด่ปวงบ่าวของพระองค์ที่ได้ทรงคัดเลือก และข้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺพระองค์เดียวเท่านั้นโดยไม่มีการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ และขอปฏิญาณตนว่ามุหัมหมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

แท้จริงแล้วอัลลอฮฺได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาเพื่อให้เราใคร่ครวญและปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอาน พระองค์ตรัสว่า

เป้าหมายต่างๆ ของสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ

เป้าหมายต่างๆ ของสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ

      มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอการสดุดีแห่งอัลลอฮฺและความสันติสุขปลอดภัยจงมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเครือญาติตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านทั้งหลาย และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว โดยไม่มีการตั้งภาคีใดๆ ต่อพระองค์ และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์

 

เป้าหมายของสูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ

การเตาบะฮฺหรือการกลับเนื้อกลับตัว

ศึกษาทบทวนอัลกุรอาน (ตะดารุส อัลกุรอาน) กับครอบครัว

ศึกษาทบทวนอัลกุรอาน (ตะดารุส อัลกุรอาน) กับครอบครัว

 

19 วิธีสู่การท่องจำอัลกรุอ่าน

สิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยในการท่องจำอัลกุรอานได้ นอกเหนือจากการมีสมองที่เหลมคมและฉลาดได้ก็คงน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องนี่ละครับ และเป็นที่ทราบกันดีว่าการท่องจำไม่ใช่เป็นเรื่องยาก แต่การทบทวนและให้อยู่ติดตัวไปตลอดนี้ซิ...ชั่งยากเหลือเกิน แต่ก็ไม่ต้องกลัวลองทำตามที่นำมาฝากดู ...อินชาอัลลอฮฺ คุณจะสามารถท่องจำได้ในเวลาไม่กี่ปี แถมเป็นวิธีที่ได้พิสูจน์แล้วว่า จำไว และเม่นยำครับผม....

ยังไม่ถึงเวลากลัวอัลลอฮ์ หรือ...!

ในอัล-กุรอานได้มีอายะฮ์หนึ่งที่ผู้ไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่อ่านแล้วทำให้เขาสำนึกตัว ยอมรับความผิดพลาด ความไม่แยแสต่อหน้าที่ ผู้ที่หลงลืมอ่านแล้วจะตื่นตัว ผู้ที่เคยกระทำความผิดอ่านแล้วจะไม่ยอมหวนกลับปฏิบัติอีกแล้ว นั่นคืออายะฮ์ทีความว่า

หน้าที่ของประชาติมุสลิมต่ออัลกุรอาน

อัลกุรอาน คือ พระดำรัสของอัลลอฮ์ที่ทรงประทานแก่ท่านนะบีมุฮัมมัด ผ่านมลาอิกะฮ์ญิบรีล เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายของอัลลอฮ์สำหรับมนุษยชาติ เพื่อเป็นทางนำสำหรับพวกเขาไปสู่การมีชีวิตที่มีความสงบสุขในโลกดุนยาและโลกอะคีเราะฮ์

อัลลอฮ์ ตรัสไว้ว่า

ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ กล่าวถึงคุณลักษณะนิสัยอันชั่วร้ายประการหนึ่งของผู้ปฏิเสธและต่อต้านสารแห่งอิสลามที่นำมาโดยศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รวมถึงผลกรรมจากการกระทำที่สกปรกและไร้ศรัทธา พร้อมทั้งได้อธิบายหลักความเชื่อเกี่ยวกับโลกหน้าและการลงโทษในนรก ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ได้อย่างไร

 

โอ้ผู้ศรัทธา ! จงระลึกและระวังต่อไป

ในโลกนี้มีสัญญาณเกี่ยวกับโลกหน้า

จึงต้องสำนึกและเตรียมตัวให้พร้อม
ท่านพร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่หรือยัง ?


จงระลึกถึงพระเดชานุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้า

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).