Loading

 

อุมมุรอซิด

แม่! หนูอยากเป็น'ดารา'

เมื่อเด็กมุสลิมฝันอยากเป็น "ดารา" เยาวชนหลายต่อหลายคนมีความฝัน เมื่อโตขึ้น หรือ อนาคต อยากจะเป็น ดารา นักร้อง นักแสดง นางแบบ เพียงเพื่อต้องการชื่อเสียง หน้าตาทางสังคม เงินรายได้จำนวนมาก แลกเปลี่ยนโดยการขายรูปลักษณ์ภายนอก และ การเชื่องดั่งลูกแมว โดยทำตามคำสั่งของผู้ปั้นดาราทั้งหลาย

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).