Loading

 

ยูซุฟ อัล-เกาะเราะฎอวีย์

โศกนาฏกรรมบนเส้นทางของการดะอฺวะฮฺ

“ความอดทน” คือคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่ถูกนำมากล่าวไว้ในอัลกุรอานในหลายโองการด้วยกัน และความอดทนเช่นกันที่เป็นอุปสรรค เป็นปัญหาใหญ่ที่เดินเคียงคู่ไปกับการดะวะฮฺ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยความยากลำบาก เหนื่อยล้า และต้องพบกับความเจ็บปวด ส่วนผลลัพธ์ที่จะประจักษ์ชัดขึ้นก็ยังอยู่อีกไกล และจะต้องพบกับความเหนื่อยยาก อ่อนล้า นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้น...

ดาอีย์... กับบางส่วนที่เลือนหาย ... ดาอีย์ ... สายธารแห่งความอบอุ่น

 สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการเรียกร้องสู่สัจธรรมอิสลามของนักดาอีย์ คือ การเชิญชวนและเรียกร้องผู้คนอย่างเป็นลำดับ มีการวางแผนและมีระเบียบวิธีการที่ดี ไม่ใช่เรียกร้องผู้คนในทุกสถานด้วยกับวิธีการที่เหมือนกัน ใช่ว่าเรียกร้องผู้ที่เข้าอิสลามใหม่ให้ปฏิบัติเหมือนกับผู้เป็นมุสลิมมาแต่กำเนิดที่ได้รับการชุบเลี้ยง ศึกษา เติบโตมาจากครอบครัวและสังคมมุสลิม

บทส่งท้าย - ชนในยุคแห่งชัยชนะ

โอ้ชนในยุคแห่งชัยชนะ

กลุ่มชนผู้สร้างดุลยภาพและความยุติธรรม

พวกเขาเป็นกลุ่มชนที่สร้างดุลยภาพและความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในทุกที่ที่เขามีชีวิตอยู่ โลดแล่นอยู่บนเส้นทางอันเที่ยงตรง ไม่โอนเอนไปในแนวทางหนึ่งแนวทางใด ไม่จมปลักอยู่กับวัตถุนิยมและไม่มุ่งแต่เฉพาะเรื่องจิตวิญญาณ เรียนรู้สิทธิแห่งพระผู้อภิบาลที่เขาต้องมอบให้ สิทธิที่พึงมีแก่พวกเขาที่จำเป็นจะต้องกระทำ สิทธิที่พึงมีแก่ครอบครัว สิทธิที่พึงมีแก่สังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ ดังนั้นพวกเขาจะเป็นผู้มอบทุกสิทธิที่ควรค่าแก่สิทธินั้น ปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นฟัรฏูโดยไม่ละเลยสิ่งที่ถูกส่งเสริม เพราะอัลลอฮฺทรงรักใคร่ต่อผู

กลุ่มชนผู้เข้มแข็ง ผู้มีเกียรติ

พวกเขาดำรงตนในกลุ่มชนและยุคสมัยของพวกเขาอย่างคนแปลกหน้า “เป็นผู้ที่เข้มแข็ง และเป็นผู้ที่มีเกียรติ” พวกเขาจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง ถึงแม้ว่าจะมีแนวร่วมอยู่เพียงน้อยนิด และไม่รู้สึกอ่อนแอหรือท้อถอยถึงแม้ว่าฝ่ายทำลายจะมีจำนวนมากกว่า จิตใจของพวกเขาสูงส่งและเตรียมพร้อม พวกเขาเป็นดั่งภูผาอันมั่นคงสูงตระหว่าน เป็นดั่งดวงดาวแห่งศรัทธาที่เปล่งประกายประดับท้องฟ้า หากคนใดในหมู่พวกเขาต้องล้มตายลงเพราะความหิวกระหาย เขาก็จะไม่แบมือร้องขอต่อใคร แม้พวกเขาจะถูกฆ่าทารุณอย่างทรมานเขาก็จะไม่ยอมก้มศี

อยู่อย่างคนแปลกหน้า แต่ทว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

มีชีวิตอยู่กับจิตวิญญาณอันมุ่งมั่น มีเส้นทางในการก้าวเดินอย่างโดดเด่นเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺอย่างตอเนื่อง มีชีวิตอยู่อย่างคนแปลกหน้า ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศของกลุ่มคนเหล่านั้น หรือในขณะที่อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือบรรดาเครือญาติก็ตามที ไม่ใช่แปลกตรงที่ประเทศที่อยู่อาศัย หรือที่รูปร่างหน้าตา หรืออำนาจการปกครอง หรือภาษา หากแต่ทว่า เป็นคนแปลกหน้าตรงที่แนวคิด อุดมการณ์ จิตวิญญาณ และเส้นทางในการดำเนินชีวิต พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 15 เฉพาะเรือนร่าง ส่วนแนวคิดและจิตวิญญาณของพวกเขานั้นเห

กลุ่มชนนักเผยแพร่และนักต่อสู้

เป็นกลุ่มชนแห่งนักเผยแพร่นักต่อสู้ เป็นดั่งบรรดามุฮาญิรีนและชาวอันศอร พวกเขาถูกกลั่นมาจากบางส่วนของคุณลักษณะแห่งบรรดาศอฮาบะฮฺ พวกเขาต่อสู้กับตนเองเสมือนกับต่อสู้กับศัตรูของพระองค์ พวกเขาไม่หมกมุ่นกับการต่อสู้กับตัวเองจนลืมศัตรู และไม่มุ่งในการต่อสู้กับศัตรูจนกระทั่งลืมต่อสู้กับตัวเอง ภายนอกพวกเขาต่อกรอยู่เสมอกับความชั่วช้าที่แฝงอยู่ภายในและการปฏิเสธที่อยู่ภายนอก พวกเขาไม่ละทิ้งอาวุธหรือหยุดพักผ่อนหรือละเลยต่อการต่อสู้ และขจัดผองภัยให้หมดไปจนกว่าโลกทั้งผองจะปกครองด้วยอิสลาม ผืนดินทั้งหมดของพระองค์เ

ชนผู้สืบเชื้อสายแห่งอัลอิสลาม

เมื่อมีผู้ถามถึงสัญชาติ หรือเชื้อสาย หรือเอกสารประจำตัวต่าง ๆ ของพวกเขา พวกเขาจะตอบว่า เขาคือ “มุสลิม” ไม่ได้เป็นมุสลิมเฉพาะชื่อหรือสกุล ไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะมรดกหรือหรือสภาพแวดล้อม แต่เป็นมุสลิมด้วยกับการศึกษาเรียนรู้ จำนนต่อหลักฐานที่สอดรับกับสติปัญญาพยายามลิ้มลองและสัมผัส ประดับประดาชีวิตของพวกเขาด้วยกับจรรยามารยาทอันดีงานแห่งอิสลาม พวกเขาต่อต้านญาฮีลียะฮฺด้วยชีวิต เรียกร้องสู่อัลลอฮฺบนเส้นทางของความรู้ พวกเขาพึงพอใจและหวงแหนอิสลามอย่างที่สุด จะไม่ให้พวกเขาพึงพอใจได้อย่างไรเล

กลุ่มชนแห่งพระผู้เป็นเจ้า ผู้มีหัวใจตั้งมั่นอยู่บนความบริสุทธิ์ (อิคลาศ)

กลุ่มชนที่พลีตนในวิถีแห่งพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล ซึ่งพวกเขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้แต่เฉพาะเรือนร่าง ส่วนจิตใจวิญญาณของพวกเขาเป็นของอาคีเราะฮฺ เขาดำรงตนอยู่บนผืนแผ่นดิน แต่หัวใจกลับโหยหาบัลลังก์แห่งอัลลอฮฺ และหวังที่จะได้เป็นกลุ่มชนจำนวนหนึ่งที่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใด ๆ นอกจากร่มเงาของพระองค์

กลุ่มชนนักปฏิบัติและสร้างทีมงาน

กลุ่มชนที่ลูกหลานของเขาไม่ได้หยุดอยู่เพียงการพรรณนาถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตกาล หรือไม่ได้จมปลักอยู่กับความโศกเศร้าเสียใจต่อความพ่ายแพ้ตกต่ำที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน และไม่ได้นั่งรอความหวังต่อชัยชนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ทว่าเป็นกลุ่มชนที่เข้าร่วมขบวนการฟื้นฟูด้วยความทุ่มเทเสียสละไม่ใช่ด้วยการอวดดีดูถูก เข้าร่วมปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่ด้วยการพูดโว แท้จริงวีรบุรุษคือผู้กล่าวว่า “นี่คือผลงานของฉัน” ไม่ใช่ได้แค่เพียงกล่าว “นี่เป็นผลงานของพ่อฉัน” ที่มาของชัยชนะ เกิดความเจ็บปวดรวดร้

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).