Loading

 

ฟัตวา

ไม่อนุญาตให้เฉลิมฉลองในเทศกาลของผู้ไม่ใช่มุสลิม

ไม่อนุญาตให้เฉลิมฉลองในเทศกาลของผู้ไม่ใช่มุสลิม

 

คำถาม อนุญาตให้ร่วมเทศกาลของผู้ที่มิใช่มุสลิมหรือไม่ เช่นวันคริสต์มาส ?

 

คำตอบ

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ...

ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารที่ผู้ไม่ใช่มุสลิมจัดทำสำหรับวันรื่นเริงของพวกเขา

คำถาม : อนุญาตให้มุสลิมรับประทานอาหารที่ชาวคัมภีร์หรือผู้ไม่ใช่มุสลิมจัดทำในวันรื่นเริงของพวกเขา หรือรับของขวัญเนื่องในวันรื่นเริงของพวกเขาหรือไม่ ?

หุก่มการมีส่วนร่วมกับผู้ไม่ใช่มุสลิมในงานฉลองวันรื่นเริงของพวกเขา

หุก่มการมีส่วนร่วมกับผู้ไม่ใช่มุสลิมในงานฉลองวันรื่นเริงของพวกเขา

حكم مشاركة الكفار في أعيادهم

 

คำถาม: ข้าพเจ้าเห็นมุสลิมหลายคนได้ร่วมฉลองในงานรื่นเริงของวันคริสต์มาสและวันอื่นๆ มีหลักฐานจาก  อัลกุรอานและซุนนะฮฺหรือไม่ที่ข้าพเจ้าสามารถใช้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง?

 

คำตอบ: อัลหัมดุลิลลาฮฺ ไม่อนุญาตให้ร่วมฉลองในวันรื่นเริงของผู้ไม่ใช่มุสลิมด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

 

การร่วมงานวันรื่นเริงของผู้ไม่ใช่มุสลิมและการกล่าวอวยพร

การร่วมงานวันรื่นเริงของผู้ไม่ใช่มุสลิมและการกล่าวอวยพร

حضور أعياد المشركين وتهنئتهم بها

คำถาม: อนุญาตให้ร่วมงานฉลองวันรื่นเริงที่สำคัญของชาวคริสเตียนและกล่าวอวยพรแก่พวกเขาหรือไม่?

การฉลองรื่นเริงในวันต่างๆ ที่เป็นบิดอะฮฺ

การฉลองรื่นเริงในวันต่างๆ ที่เป็นบิดอะฮฺ

 

คำถาม : อะไรคือหุก่มการจัดงานฉลองในวันเกิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และวันเกิดของเด็ก วันแม่ หรือสัปดาห์ต้นไม้ หรือวันชาติ เป็นต้น?

 

การละหมาดกิยามุลลัยลฺกับภรรยาและลูกๆในบ้านโดยอ่านเสียงเบา

ถาม ฉันมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูค่ำคืนลัยละตุลก็อดรฺให้มีชีวิตชีวา(ด้วยการทำอิบาดะฮฺต่างๆ)ที่มัสญิด แต่ฉันก็ไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติเช่นนั้นได้ ดังนั้นฉันจึงละหมาดตะรอวีหฺที่บ้านของฉันเองพร้อมๆ กับภรรยาและลูกๆ ของฉัน การละหมาดของฉันดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่? คำถามต่อมา ฉันเคยละหมาด 12 ร็อกอัตพร้อมๆ กับครอบครัวของฉัน ซึ่งฉันเป็นอิมามนำละหมาด แต่ฉันนำละหมาดด้วยการอ่านเสียงเบา ไม่ได้อ่านเสียงดัง ดังนั้นได้โปรดให้คำแนะนำแก่ฉันด้วย ซึ่งหวังว่าอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนความดีงามให้แก่ท่าน

จะรวมระหว่างการละหมาดให้จบพร้อมอิมามกับการวิติรฺในช่วงท้ายคืนได้อย่างไร

ถาม ฉันเป็นหญิงมุสลิมะฮฺคนหนึ่งที่พยายามหมั่นรักษาละหมาดตะรอวีหฺ ซึ่งโดยปกติแล้วหากฉันไม่ไปละหมาดที่มัสญิด น้องชายของฉันก็ไม่ไปด้วยเช่นกัน แต่เมื่อเราไปมัสญิดเราก็จะละหมาดวิติรฺพร้อมกับอิมาม ส่วนตัวแล้วฉันเคยชินในการตื่นขึ้นมาในช่วงท้ายของค่ำคืนเพื่อละหมาดตะฮัจญุดและอ่านอัลกุรอาน แต่หากฉันละหมาดวิติรฺแล้ว ฉันกลับไม่สามารถละหมาดตะฮัจญุดได้อีก ดังนั้นตัวเลือกใดคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉัน ระหว่างการละหมาดตะรอวีหฺที่มัสญิด เพื่อว่าน้องชายของฉันก็จะได้ละหมาดที่มัสญิด หรืออยู่ที่บ้านเพื่อฉันจะได้ละหมาดตะฮัจญุดในช่วงท้ายของค่ำคืน  และระหว่างสองตัวเลือกนี้การปฏิบัติแบบใดจะได้รับผลบุญมากกว่ากัน

หุกุ่มของการเพิกเฉยต่อการละหมาดวิติรฺ

คำถาม   อนุญาตให้ละทิ้งการละหมาดวิติรฺหรือไม่ และผลของการละทิ้งนั้นเป็นเช่นไร ?

คำตอบ   -อัลหัมดุลิลลาฮฺ- มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การละหมาดวิติรฺเป็นสุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ (สุนัตที่ส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่ง) ในทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ แต่ก็มีนักนิติศาสตร์อิสลามบางท่านที่ให้ทัศนะว่าเป็นสิ่งที่วาญิบ (จำเป็น) ต้องปฏิบัติ

การละหมาดตะรอวีหฺสำหรับสตรี

ถาม การละหมาดตะรอวีหฺมีความจำเป็นสำหรับสตรีหรือไม่? และจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่หากว่าพวกเธอจะละหมาดที่บ้านของพวกเธอกันเอง หรือการไปละหมาดที่มัสญิดเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่า?

ตอบ -อัลหัมดุลิลลาฮฺ- มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ

การละหมาดตะรอวีหฺถือเป็นสุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ (สุนัตที่ส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่ง) ซึ่งหากพวกเธอละหมาดกิยามุลลัยลฺที่บ้านของพวกเธอนั้นย่อมเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐยิ่งกว่า เนื่องจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า    

หุก่มการมีส่วนร่วมกับผู้ไม่ใช่มุสลิม ในงานฉลองวันรื่นเริงของพวกเขา

คำถาม : ข้าพเจ้าเห็นมุสลิมหลายคนได้ร่วมฉลองในงานรื่นเริงของวันคริสต์มาสและวันอื่นๆ มีหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺหรือไม่ ที่ข้าพเจ้าสามารถใช้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ ถูกต้อง ?

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).