Loading

 

ประวัติศาสตร์

ชีวประวัติของศาสนทูต คือแบบอย่างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีงามกับสังคมมนุษย์

ยุคของศาสนทูตมูฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวาสัลลัม) ถือเป็นยุคที่ดีเลิศของมนุษยชาติที่ได้วางรากฐานของการใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับมุสลิมในการใช้ชีวิตร่วมกันกับสังคมอื่นในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือได้เปรียบ อ่อนแอหรือเข้มแข็ง ช่วงพลัดถิ่น (ถูกเนรเทศ)หรือช่วงที่สามารถสร้างรัฐได้อย่างเป็นปึกแผ่น ทุกสถานการณ์ดังกล่าวศาสนทูตมูฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวาสัลลัม) สามารถประยุกต์ใช้คำสอนของอิสลามได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอัลกุรอานและซุนนะฮฺอันแท้จริง

เยาวชนกับการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์

ไฟล์เสียงบรรยายพิเศษโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี เกี่ยวกับการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะเรื่องราวในยุคเศาะหาบะฮฺและประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขา ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกยกอ้างเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงและปลุกกระแสความเกลียดชังเศาะหาบะฮฺของผู้คนบางกลุ่มเช่น ชีอะฮฺรอฟีเฎาะฮฺ เป็นต้น

 

บุคลิกและคุณลักษณะของผู้นำที่ดี ศึกษาจากชีวประวัติอุมัร อิบนุ อัล-ค็อฏฏ็อบ

นับวันบทบาทและความสำคัญของผู้นำยิ่งเป็นที่จับตาของประชาชนมากขึ้น พวกเขาเริ่มสัมผัสความแตกต่างระหว่างชุมชนอันสืบเนื่องมาจากความแตกต่างของคุณสมบัติและบุคลิกของผู้นำ  เริ่มมีการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบความเด่นความด้อยระหว่างชุมชนหนึ่งกับชุมชนข้างเคียงที่ลงเอยด้วยการวิพากษ์ผู้นำที่พวกเขาเป็นคนเลือกมาด้วยมือของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นนายก อบต. นายก อบจ.

คอลีฟะห์อุมัร อิบนุ คอฏฏอบ (ฮ.ศ.13-23)

ประวัติ

คอลีฟะห์อุมัร เป็นบุตรของอัลคอฏฏอบ บุตรของนุไฟอฺ มีฉายานามว่า อัลฟารุก ( ผู้จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ ) มีชื่อเล่นว่า อบูฮัฟสฺ ท่านสืบเชื้อสายมาจาก ตระกูลตะดียฺ จากเผ่ากุเรช ท่านเกิดหลังจากท่านนบีมูฮำหมัด 13 ปี ท่านได้รับการเลี้ยงดูให้มีความกล้าหาญ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และพูดจริง

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).