Loading

 

ร้ายกาจสิ้นดี!

ความผิดครั้งแรกในจักรวาล เกิดขึ้นหลังจากที่พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างมนุษย์ เป็นความผิดที่กลายมาเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราจนถึงทุกวันนี้ และตลอดไปจนกว่ามวลมนุษย์จะกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นของพวกเขาอีกครั้ง เหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นลิขิตแห่งอัลลอฮฺที่ประสงค์จะให้ “กฎ” ข้อนี้ดำเนินอยู่กับมนุษย์บนโลก ตราบเท่าที่เผ่าพันธุ์ของพวกเขาสามารถดำรงอยู่ได้


(??????? ?????? ????????? ???????????? ?????????????? ????????? ???????? ??????? ?????? ?????????? ??????????) (???? ?????: 2)

“พระองค์ ผู้ทรงสร้างความตายและชีวิต เพื่อทดสอบพวกเจ้าว่า ใครเล่าในหมู่พวกเจ้าที่ปฏิบัติดีที่สุด และพระองค์ทรงเป็นผู้เกรียงไกรและผู้ทรงอภัยยิ่ง” (อัล-มุลกฺ :2)

บิดา ของชาวโลกกำเนิดขึ้นในสวรรค์ ได้รับความสุขสบายและเกียรติที่สูงส่ง เหนือมลาอิกะฮฺและสรรพสิ่งอื่นทั้งปวง พระองค์ผู้ทรงสร้างได้ประทานความรู้ให้กับเขา อนุญาตให้เขาดื่มกินพร้อมกับภรรยาตามแต่ใจปรารถนา ไม่มีบัญชาอื่นใดแก่อาดัมและเฮาวาอ์ นอกจากคำสั่งว่า


( ???? ????????? ?????? ??????????? ?????????? ???? ?????????????) (???? ???????: ?? ????? 19)

“และเจ้าทั้งสองอย่าได้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้ มิเช่นนั้นพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้ละเมิดที่ไม่ยุติธรรม” (อัล-อะอฺรอฟ :19)

นอก จากต้นไม้นี้แล้ว สวรรค์ทั้งหมดคือสิทธิของเจ้าทั้งสองคน !! อัลลอฮุ อักบัรฺ ก่อนหน้านั้น พระองค์ได้มีคำสั่งให้มลาอิกะฮฺก้มสุญูดต่ออาดัม
มนุษย์ผู้ต่ำต้อย มนุษย์ผู้ถูกสร้างมาจากดิน มีเกียรติ ณ อัลลอฮฺสูงส่งถึงเพียงนี้เชียวหรือ?
มลา อิกะฮฺทั้งหมดน้อมรับบัญชา แม้ต้องสุญูดต่ออาดัมผู้ถูกสร้างมาจากดินโคลน แต่เพราะเป็นคำสั่งและบัญชาแห่งพระองค์ผู้ทรงอำนาจ หากมีดำรัสให้ทำสิ่งใด ไม่มีทางที่พวกเขาจะฝืน และนี่คือเกียรติอันประเสริฐสุดของมลาอิกะฮฺ
เห ลือเพียงอิบลีส บิดาของเหล่าชัยฏอนที่ยืนแน่นิ่งด้วยความคาใจ ‘ข้าต้องสุญูดให้กับมนุษย์ผู้นั้นหรือนี่ ? ไม่มีทาง’ อิบลีส คือผู้แรกที่ทรยศต่อคำสั่งขององค์อภิบาลเจ้า
พระองค์ตรัสถามอิบลีสว่า


( ??? ???????? ?????? ???????? ???? ?????????? ) (???? ???????: ?? ????? 12)

“สิ่งใดที่กั้นขวางเจ้าไม่ให้สุญูด เมื่อข้าได้สั่งเจ้าแล้ว” (อัล-อะอฺรอฟ : 12)

มันตอบกลับไปด้วยท่าทีลำพองตนว่า


(????? ?????? ?????? ??????????? ???? ????? ???????????? ???? ?????) (???? ???????: ?? ????? 12)

“ข้าดีกว่ามัน พระองค์สร้างข้ามาจากไฟ แต่ทรงสร้างมันมาจากดิน” (อัล-อะอฺรอฟ : 12)

‘น่าสมเพชเจ้ามนุษย์หน้าโง่ เหตุใดข้าต้องยกย่องเจ้า ในเมื่อธาตุของข้าคือไฟ แต่ของเจ้าเป็นแค่ผงธุลีเท่านั้น’
ถูก ของอิบลีสที่มันคิดแบบนั้น แต่มันผิดมหันต์ที่ไม่ได้คิดว่า ทั้งไฟและดินมีเกียรติอะไร ณ อัลลอฮฺผู้ทรงสร้างเล่า ถ้าหากไม่ยอมน้อมรับและเชื่อฟังตามบัญชาของพระองค์?
มลา อิกะฮฺมิดีกว่าอิบลีสหรือ? เพราะอัลลอฮฺสร้างมลาอิกะฮฺจากนูรฺ จากรัศมีอันเจิดจรัส! และแน่นอน ธาตุของมลาอิกะฮฺย่อมต้องดีกว่าธาตุของมนุษย์ที่เป็นเพียงแค่ดิน แต่นั่นไม่สำคัญเท่าการยอมรับและทำตามบัญชาของพระเจ้า เมื่อสั่งให้สุญูดก็ต้องสุญูด แม้ว่าผู้ที่พวกเขาต้องสุญูดดูต่ำต้อยกว่า พวกเขาไม่ได้สุญูดเพราะอาดัม แต่พวกเขาสุญูดเพราะอัลลอฮฺ
แต่อิบลีสผู้โอหังกลับทรยศพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างมัน และถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ เพราะความผิดร้ายแรงที่ไม่ยอมฟังพระผู้อภิบาล


(????? ??????????? ????? ?????? ???????????? ????? ??????? ???? ??????????????? ????? ??????? ????????????? ????????????? ?????? ????????? ??????????????? ????? ?????????????? ???? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ?????? ????????????? ?????? ????????????? ???? ?????? ???????????? ??????????) (???? ???????: 14-17)

“อิบลีสกล่าวกับอัลลอฮฺว่า ‘ขอพระองค์ให้โอกาสข้าได้มีชีวิตจนถึงวันแห่งการฟื้นคืนด้วยเถิด’ พระองค์ตรัสว่า ‘ข้าอนุญาตให้เจ้ามีชีวิตถึงวันนั้น’ อิบลีสกล่าวต่อว่า ‘ด้วยเหตุที่พระองค์ได้กำหนดให้ข้าหลงผิด ข้าขอสาบานว่า ข้าจะล่อลวงพวกเขาจากเส้นทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ แล้วข้าจะเข้าไปล่อลวงพวกเขา(ด้วยวิธีต่างๆ)ทั้งจากข้างหน้า ข้างหลัง ข้างขวา และข้างซ้าย พระองค์จะได้เห็นว่า พวกเขาส่วนใหญ่ไม่เป็นผู้สำนึกคุณ’” (อัล-อะอฺรอฟ : 14-17)

วินาทีนั้นเอง ที่มันประกาศสงครามกับมนุษย์ ! วันแล้ววันเล่าที่มันคอยจ้องเล่นงานอาดัมกับเฮาวาอ์
ในที่สุด มันก็เห็นช่องทาง ...


(?????????? ??????? ???????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ????????? ???? ???????????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ???? ?????? ??????????? ?????? ???? ???????? ?????????? ???? ???????? ???? ?????????????? ?????????????? ?????? ??????? ?????? ?????????????? ????????????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ???????????? ????????? ??????????? ??????????? ???? ?????? ??????????) (???? ???????:20-22)

“ดังนั้น ชัยฏอนจึงได้กระซิบซาบกับทั้งสองคน โดยมุ่งหมายเพื่อเผยให้เห็นอวัยวะเพศที่ปกปิดอยู่ของทั้งสอง โดยได้กล่าวแก่ทั้งสองว่า ‘ผู้อภิบาลของเจ้าทั้งสองคนไม่ได้ห้ามพวกเจ้าเข้าใกล้ต้นไม้นี้ นอกเสียจากเพราะมันจะทำให้พวกเจ้าได้เป็นมลาอิกะฮฺและจะได้เป็นผู้อยู่อาศัย ในนี้ชั่วกาล’ มันได้สาบานกับทั้งสองว่า ‘แท้จริงข้าเป็นผู้ที่หวังดีกับเจ้าทั้งสองคน’ มันได้ทำให้ทั้งสองตกต่ำด้วยการล่อลวง ดังนั้นเมื่อทั้งสองได้ชิมจากต้นไม้นั้นแล้ว อวัยวะพึงสงวนของทั้งสองคนก็เผยให้เห็น ทั้งอาดัมและเฮาวาอ์(ต่างตกใจ)และได้เก็บเอาใบไม้ในสวรรค์มาปกปิดตัวเอง” (อัล-อะอฺรอฟ :20-22)

ร้ายกาจสิ้นดี !
เป้าหมายแรกที่เจ้าชัยฏอนอิบลีสทำกับมนุษย์คือ “เปลือยร่าง” ของเขาเสีย
และผลงานชิ้นแรกที่มันล่อลวงมนุษย์ได้สำเร็จคือ ทำให้มนุษย์ละเมิดข้อห้าม “เข้าใกล้” และ “กิน” ต้นไม้ต้องห้าม
โอ้ ! มนุษย์ได้บทเรียนอะไรบ้างจากเหตุการณ์ที่น่าเศร้านี้ ??
มีของมากมายให้เรากินบนพื้นแผ่นดิน แต่มนุษย์ก็ยังกระหายอยากลองสิ่งต้องห้ามทั้งหลายที่อัลลอฮฺห้าม
ส่วน “การเปลือยร่างและเผยอวดองค์” นั้น ได้กลายเป็นแฟชั่นอันน่านิยมสำหรับมนุษย์ยุคนี้ไปเสียแล้ว
ทั้งสองประการล้วนเป็นสิ่งที่ชัยฏอนชื่นชอบนัก ! สุบหานัลลอฮฺ .. พึงทราบเถิดมนุษย์ทั้งหลาย สงครามระหว่างเรากับชัยฏอนยังไม่จบ มันจะดำเนินไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเพลี่ยงพล้ำ
ในวันแห่งการตัดสิน บรรดาผู้สมัครเป็นสมาชิกรับใช้ชัยฏอน จะถูกเจ้านายของมันเขม่นเอาอย่างเหยียดหยามว่า

(????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ?????????????? ???????????????? ????? ????? ???? ?????????? ???? ????????? ?????? ???? ???????????? ??????????????? ??? ???? ??????????? ????????? ???????????? ??? ????? ?????????????? ????? ???????? ????????????? ?????? ???????? ????? ??????????????? ???? ?????? ????? ????????????? ?????? ??????? ???????) (???? ???????: 22)

“แท้จริง อัลลอฮฺได้สัญญากับพวกเจ้าด้วยสัญญาที่เที่ยงแท้ ส่วนข้านั้นได้สัญญากับพวกเจ้าแล้วข้าก็ผิดสัญญา และข้านั้นไม่ได้มีอำนาจใดๆ เหนือพวกเจ้าเลย ข้าเพียงชักชวนพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็ตอบรับข้า ดังนั้น พวกเจ้าจงอย่าได้ประณามข้า และจงต่อว่าตัวพวกเจ้าเอง ข้าไม่สามารถช่วยพวกเจ้าได้ และพวกเจ้าก็ไม่สามารถช่วยข้าได้เหมือนกัน แท้จริง ข้าได้บอกปัดสิ่งที่พวกเจ้าได้ตั้งภาคีข้า(กับอัลลอฮฺ)ก่อนหน้านี้ แท้จริง สำหรับพวกอธรรมนั้นคือการลงโทษที่เจ็บปวด” (อิบรอฮีม :22)

ร้ายกาจสิ้นดี !
เพราะชัยฏอนที่ชื่ออิบลีส ทำให้เราออกจากสวรรค์ เพราะมัน ที่อาจจะทำให้เราต้องเข้าไปสู่นรก ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองด้วยเถิด
ด้วยเหตุนี้ อัลลอฮฺจึงได้เตือนอาดัมและเฮาวาอ์ให้สำนึก


(????????????? ?????????? ?????? ?????????? ???? ????????? ??????????? ???????? ??????? ????? ???????????? ??????? ??????? ???????) (???? ???????: 22)

“และพระองค์ได้เรียกทั้งสองว่า หรือข้าไม่ได้ห้ามพวกเจ้าจากต้นไม้นั้น? หรือข้าไม่ได้บอกแก่พวกเจ้าว่า แท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งแก่พวกเจ้า ??”

พระองค์ได้สั่งพวกเราว่า


(??? ????? ????? ???? ??????????? ?????????? ???????? ???????? ??????????? ???????? ????????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ??????????? ?????????????? ??? ????? ????? ?? ??????????????? ???????????? ????? ???????? ???????????? ???? ?????????? ???????? ????????? ???????????? ????????????? ???????????? ??????? ????????? ???? ??????????? ???? ?????? ?? ???????????? ?????? ????????? ????????????? ??????????? ?????????? ?? ???????????) (???? ???????:26- 27)

“โอ้ลูกหลานอาดัม แท้จริงข้าได้ประทานเสื้อผ้าให้กับพวกเจ้าเพื่อใช้ปกปิดอวัยวะอันพึงสงวนของ พวกเจ้าแล้ว และยังมีอาภรณ์แห่งความยำเกรงอีก ซึ่งนั่นย่อมดีกว่า นั่นคือจำนวนเครื่องหมายของอัลลอฮฺ เผื่อพวกเจ้าจะสำนึก โอ้ ลูกหลานอาดัม อย่าได้ปล่อยให้ชัยฏอนล่อลวงเจ้า เช่นที่มันได้ทำให้บุพการีทั้งสองของพวกเจ้าออกจากสวรรค์ มันได้ปลดเสื้อผ้าของทั้งสองออกเพื่อเผยให้เห็นอวัยวะอันพึงสงวนของทั้งสอง แท้จริงมันและพรรคพวกมองเห็นพวกเจ้า ในขณะที่พวกเจ้าไม่สามารถเห็นพวกมัน แท้จริงเราได้ทำให้ชัยฏอนเป็นสหายผู้ใกล้ชิดของบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธา” (อัล-อะอฺรอฟ :26-27) แน่แท้ นี่คือทางรอดสำหรับมนุษย์ ด้วยการเชื่อฟังและยำเกรงต่อองค์ผู้ทรงสร้าง และอย่าได้ตกเป็นเหยื่อกลลวงของชัยฏอน
ถ้า หากยังพลั้งเผลอหลงตามมันอีก ก็ควรต้องรีบรุดกลับไปวอนขออภัยจากอัลลอฮฺ เช่นที่อาดัมกับเฮาวาอ์ได้กล่าววอนต่อพระองค์ด้วยความสำนึกผิดว่า

 

(????? ???????? ????????? ??????????? ?????? ???? ???????? ????? ????????????? ???????????? ???? ?????????????) (???? ???????: 23)

“โอ้ พระผู้อภิบาลแห่งเรา ข้าพระองค์ทั้งสอง(สำนึกแล้วว่า)ได้ก่อความผิดกับตัวของพวกเราเอง และหากพระองค์ไม่ทรงอภัยและไม่ทรงเมตตาแล้วไซร้ แน่นอนว่า ข้าพระองค์ย่อมต้องอยู่ในจำนวนผู้เสียหายที่ขาดทุน” (อัล-อะอฺรอฟ :23)ขออัลลอฮฺทรงปกป้องเราจากอิบลีสและพรรคพวกของมัน ขอพระองค์ทรงชี้ทางและอภัยให้เราด้วยเถิด อามีน.


เขียนโดย ซุฟอัม อุษมาน

เว็บลิงค์ http://www.iqraforum.com/forum/index.php/topic,1285.0.html

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).