Loading

 

โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม

"หนังสือ โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม  เขียนโดยท่านซัยยิด อะบู อัลหะซัน อาลี อัล-นัดวีย์ นับเป็นหนังสือทรงคุณค่าที่สุดที่ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวเท่าที่ข้าพเจ้าเคยอ่านมานับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ... มุสลิมทุกคนซึ่งอ่านหนังสือเล่มนี้ ย่อมรู้สึกเศร้าโศกเสียใจต่อความบกพร่องของตนเองในอดีต แต่ในขณะเดียวกัน ก็สามารถปลุกเร้าวิญญาณแห่งความรู้สึกเป็นเกียรติต่อ สิ่งที่ได้รับ และวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นใฝ่หาภาวะการนำที่สูญเสียไป" (คำนิยมโดย ... ซัยยิด กุฏบ์)

"แท้จริง การอ่านหนังสือเล่มนี้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนซึ่งทำงานเพื่อกอบกู้เกียรติภูมิของอิสลาม" (ดร.มุหัมมัด มูซา)


 

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหนังสือ โลกสูญเสียอะไรจากความตกต่ำของประชาชาติมุสลิม

ผู้เขียน ซัยยิด อะบู อัลหะซัน อาลี อัล-นัดวีย์

ผู้แปล นัศรุลลอฮฺ หมัดตะพงศ์

บรรณาธิการ มัสลัน มาหะมะ

ตรวจทาน อนัส แสงอารี

 

คลิกที่ลิงก์เนื้อหาด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดแต่ละหัวข้อ ...

 

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).