Loading

 

มุคลิส บินยูซุฟ

เลือกโรงเรียน เลือกครู ให้แก่ลูกด้วยมุมมองของอิสลาม

ในระยะนี้ เป็นช่วงที่บรรดาผู้ปกครองเด็กบางคนกำลังปวดหัวและพะวงในเรื่องของการเลือก โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยให้แก่ลูก ซึ่งจะต้องเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งแน่นอน ผู้ปกครองทุกคนต่างหวังอยากให้ลูกได้ศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาที่ดีๆ มีคุณภาพ เมื่อจบออกมาก็จะเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคง เจริญก้าวหน้าในชีวิต

ค้นหาเหตุแห่งความแตกแยกของมุสลิมจากอัลกุรอาน

ท่านอุสตาส สะอีด หะวา ได้เขียนไว้ในหนังสือของท่าน ชื่อ “ญุนดุลลอฮฺ สะกอฟะตัน วะอัคลาก็อน” ไว้ตอนหนึ่งเกี่ยวสาเหตุแห่งความแตกแยกของประชาชาติอิสลาม ซึ่งผู้เขียนได้ประมวลสรุปไว้สั้นๆดังนี้
1. ละทิ้งและหันหลังให้กับสัจธรรมอิสลาม
    อัลลอฮฺตรัสว่า

(????? ???????????? ????????? ??????????? ?????? ??? ????????? ???????? ????????? ???? ??????????? ??????????) (??????? : 153 )

มุสลิมสายกลางในท่ามกลางสิ่งท้าทาย

 ในปัจจุบัน คำว่า “มุสลิมสายกลาง” มักจะถูกเอ่ยถึงจนกลายเป็นวลีฮิตทั้งจากมุสลิมและชนต่างศาสนิก และนับวันวลีนี้ถูกนำมาใช้จนเกิดความสับสน ห่างไกลจากความหมายและอัตลักษณ์ที่แท้จริง จนบางครั้งถูกแฝงไปด้วยเจตนาร้าย
คำว่า “ประชาชาติสายกลาง” โดยความหมายที่แท้จริงแล้ว ก็คือ ประชาคมที่มีดุลยภาพหรือสมดุลย์ และมีความยุติธรรมหรือเที่ยงธรรมในการเข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม ตลอดจนมีความสมดุลย์และเที่ยงธรรมในการดิ้นรนต่อสู้หรือทำงานเพื่อเชิดชูพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา

ปัจจัยที่นำไปสู่ชีวิตที่มีความจำเริญและมีสุข

1. ประกอบอามั้ลซอลิฮฺ (การทำความดี)
    อัลลอฮฺตรัสว่า

(???? ?????? ???????? ???? ?????? ???? ?????? ?????? ???????? ????????????????? ??????? ????????? ??????????????????? ????????? ?????????? ??? ???????? ???????????) (????? : 97 )

ทฤษฎีตัดเส้นเลือดและน้ำหล่อเลี้ยงมุสลิมให้เหี่ยวเฉาตาย

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ที่ไม่หวังดีต่ออิสลามนั้น โดยเฉพาะจากโลกตะวันตกและบรรดาผู้ที่กำลังจะสูญเสียผลประโยชน์เมื่อประชาคมมุสลิมตื่นตัวและฟื้นตัว กำลังแสวงหาความพยายามหา หนทางและความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการทำสงครามกับอิสลามและประชาชาติ ซึ่งสื่อที่สำคัญและทรงอิทธิพลในโลก อันได้แก่ สื่อการเรียนการสอน สื่อสารสนเทศและวัฒนธรรมของโลกตะวันตกมีบทบาทและเป็นอาวุธสำคัญในการทำลายอิสลาม ในยุคปัจจุบัน

จากศรัทธา(อีหม่าน)ที่ล้ำลึก สู่การปฏิรูปที่ยั่งยืนและเป็นจริง

เป็นที่ทราบกันดีว่า การปฏิรูปของชนชาติและประชาคมใดๆในโลกนี้นั้น มิได้เกิดขึ้นโดยทันทีทันใดหรือโดยบังเอิญ ชาติที่เป็นมหาอำนาจและเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน ล้วนเคยผ่านภาวะการหลับใหลของประชาชน ความอ่อนแอ ล้าหลังและด้อยพัฒนามาก่อนทั้งสิ้น แต่ทว่า ด้วยระบบการศึกษาที่ดี ชนชาติเหล่านั้นได้เจริญก้าวหน้าเช่นทุกวันนี้ หรือกล่าวนัยหนึ่ง เมื่อชนชาติเหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการอบรมขัดเกลาทางจิตใจและพัฒนาทางความ คิด กล่าวคือ ได้พัฒนาสภาวะหยุดนิ่งและหลับใหลสู่การมีพลวัตร ตื่นรู้และตื่นตัว จากความสิ้นหวังสู่การมีขวัญและ

ทำไมประชาชาติอิสลามจึงตกต่ำและอ่อนแอ

หากจะพูดแบบฟันธงเราก็สามารถกล่าวได้ว่า สาเหตุของความตกต่ำและอ่อนแอของประชาชาติอิสลามในปัจจุบันนั้น เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของประชาชาติอิสลามต่อหลักการอิสลาม  พวกเขารับมรดกส่วนที่ไม่ดีในยุคที่ประชาชาติอิสลามกำลังตกต่ำ และในขณะเดียวกันก็ได้นำเข้าสิ่งที่เลวร้ายจากพวกตะวันตกมาใช้โดยไม่ลืมหูลืมตา

สตรีวันนี้กับบทบาทที่พึงทบทวน

หากเราติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ท เป็นต้น เราจะพบกับปรากฏการณ์หนึ่ง นั่นก็คือ สตรีเป็นจำนวนมากในยุคปัจจุบันถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ทางเพศ และไม่เคยพบว่า พวกเธอถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ในด้านอื่นๆ สตรีได้ถูกนำมาเป็นเป้าล่อสายตาของสาธารณชนและสิ่งยั่วยวนทางสายตาของบุคคลที่มีจิตใจโสมมและต่ำทราม  หื่นกระหายและมัวเมากับกามารมณ์ นอกจากนั้นสตรียังถูกนำไปเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณาสินค้าต่างๆเพื่อจูงใจให้สนใจและบริโภคสินค้าของตน 

วัยรุ่นกับการซีนา

โลกยุคปัจจุบัน ประเด็นร้อนทางสังคมที่มีการกล่าวถึงตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ ก็คือ ความรักของวัยรุ่น คนหนุ่ม คนสาว ซึ่งมักเลยเถิดกลายเป็นเรื่องเกินขอบเขตทางศีลธรรมทางศาสนา หรือมีการซีนาเกิดขึ้น  หรือวัยรุ่นในปัจจุบันมักมีค่านิยมในเรื่องความรักอย่างผิดๆ เลยเถิด ซึ่งทุกอย่างจะลงเอยกลายเป็นความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรส(การซีนา) อันนำมาซึ่งความทุกข์ ระทมและความกระวนวายใจอย่างไม่รู้จบ โดยเฉพาะบรรดาพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ปกครอง

Maintained by: e-Daiyah Group (1429 H - 2008).